இனக்கவர்ச்சிப் பொறி

இனக்கவர்ச்சிப் பொறிகள் என்பது வஞ்ச கவர்ச்சி பொருளாகும். இதில் பெண் இனம் வளர்ச்சி பொருட்கள் உள்ளதால் ஆணின் பூச்சிகளை எளிதில் கவரக் கூடிய தன்மை கொண்டது.

கவர்ச்சி ஊக்கி பொருளை மருந்து வைக்கும் தட்டில் வைத்து பிறகு பொறியில் வைக்கவேண்டும். தட்டில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் கவர்ச்சி ஊற்றி பொருளானது படிப்படியாக ஆவியாகி பிறகு ஊடுபறுவல் செயல்முறையின் மூலம் காற்றில் கலக்கிறது. ஆண் பூச்சிகள் கவர்ச்சி பொருளின் வாசனையை பெற்று அதனுள்ளே செல்கிறது. பிறகு இவை பெண் இனக்கவர்ச்சி பொறியை இயங்கி ஆணின பூச்சிகளை கவர்கின்றது .சாகடிக்கும் தன்மை மற்றும் புகை மூடும் விலைவுடைய பூச்சிக்கொல்லிகள் மன்னனை மற்றும் டீசல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி பிடிபட்ட பூச்சிகளை கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு செய்யாவிட்டால் பெண்ணின் அத்துடன் இணைந்து ஆணினப்பூச்சிகள் அதிக எண்ணிக்கையிலான முட்டைகளை உற்பத்தி செய்துவிடும். ஒருமுறை பூச்சிகள் பொறியின் உள்ளே சென்று விட்டால் பிறகு அது வெளியில் வர இயலாது.

ஒரே பொறியை அனைத்து பூச்சிகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம் . ஆனால் ஒரே கவர்ச்சி ஊக்க பொருளை பயன்படுத்தக் கூடாது .இனக்கவர்ச்சி பொறியை ஒரு ஏக்கருக்கு 5 வீதம் வைக்க வேண்டும்.

 

 

 

பகிரவும்:

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories