கரும்பில் பூச்சி மேலாண்மையை மேற்கொள்வது எப்படி?…

 

1.. கரும்பு நுனிகுருத்துப் புழு:

மேலாண்மை:

கோ 312, கோ 421, கோ 661, கோ 917 மற்றும் கோ 853 போன்ற எதிர்ப்புத் திறனுள்ள இரகங்களைப் பயிரிடுதல்.

நடவு: டிசம்பர் – ஜனவரி

இடைப்பயிர் (ஊடுபயிர்): தக்கைப் பூண்டு

தேவையான நீர்ப் பாசனம்:

. காய்ந்த நடுக்குருத்தினை எடுத்து அழித்தல்.

ஸ்டம்பியோப்சிஸ் இன்பரன்ஸ் என்ற ஒட்டுண்ணியை ஹெக்டருக்கு 125 (பெண்) என்ற எண்ணிக்கையில் வயலில் விடவும்.

2.. இடைகணுப் புழு

மேலாண்மை:

எதிர்ப்புத்திறனுள்ள இரகங்கள்:

கோ 975, கோ 7304, மற்றும் கோ 46 முட்டைகளை சேகரித்து அழித்தல்.

சோகை உரிப்பு:

150 மற்றும் 210 வது நாட்களில்

தேவைக்கு அதிகமான உர பயன்பாட்டைத் தவிர்த்தல்.

முட்டைகளைத் தாக்கும் டிரைக்கோகிரம்மா கைலோனிஸ் ஒட்டுண்ணியை 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை நட்ட 4 ம் மாதத்திலிருந்து 6 முறை ஹெக்டருக்கு 2.5 சிசி என்ற அளவில் பயன்படுத்துதல்.

3. மேல் தண்டுதுளைப்பான்

எதிர்ப்புத்திறனுள்ள இரகங்கள்: கோ 419, கோ 745, மற்றும் கோ 6516

தாங்கும் திறனுள்ள இரகங்கள்: கோ 859, கோ 1158, மற்றும் கோ 7224 முட்டைகளை சேகரித்து அழித்தல்

முட்டை ஒட்டுண்ணி: டிரைக்கோகிரம்மா மைனூட்டம்

புழுப் பருவ ஒட்டுண்ணி: கொனியோகஸ் இன்டிகஸ்

கூட்டுப்புழு ஒட்டுண்ணி: டெட்ராடிக்கஸ் அய்யாரி.

 

 

 

 

பகிரவும்:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories