கரும்பில் இயற்கை பூச்சி மேலாண்மை

கரும்பில் இயற்கை பூச்சி மேலாண்மை

கரும்பு நுனிகுருத்துப் புழு

மேலாண்மை

 • கோ 312, கோ 421, கோ 661, கோ 917 மற்றும் கோ 853 போன்ற எதிர்ப்புத்திறனுள்ள இரகங்களைப் பயிரிடுதல்.நடவு : டிசம்பர் – ஜனவரி

இடைப்பயிர் (ஊடுபயிர்) : தக்கைப் பூண்டு

 • தேவையான நீர்ப் பாசனம்.
 • காய்ந்த நடுக்குருத்தினை எடுத்து அழித்தல்.
 • ஸ்டம்பியோப்சிஸ் இன்பரன்ஸ் என்ற ஒட்டுண்ணியை ஹெக்டருக்கு 125 (பெண்) என்ற எண்ணிக்கையில் வயலில் விடவும்.

இடைகணுப் புழு

 • எதிர்ப்புத்திறனுள்ள இரகங்கள்: கோ 975, கோ 7304, மற்றும் கோ 46
 • முட்டைகளை சேகரித்து அழித்தல்
 • சோகை உரிப்பு : 150 மற்றும் 210 வது நாட்களில்
 • தேவைக்கு அதிகமான உர பயன்பாட்டைத் தவிர்த்தல்.
 • முட்டைகளைத் தாக்கும் டிரைக்கோகிரம்மா கைலோனிஸ் ஒட்டுண்ணியை 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை நட்ட 4 ம் மாதத்திலிருந்து 6 முறை ஹெக்டருக்கு 2.5 சிசி என்ற அளவில் பயன்படுத்துதல்.

மேல் தண்டுதுளைப்பான்

 • எதிர்ப்புத்திறனுள்ள இரகங்கள்: கோ 419, கோ 745, மற்றும் கோ 6516
 • தாங்கும் திறனுள்ள இரகங்கள்: கோ 859, கோ 1158, மற்றும் கோ 7224
 • முட்டைகளை சேகரித்து அழித்தல்
 • முட்டை ஒட்டுண்ணி: டிரைக்கோகிரம்மா மைனூட்டம்
 • புழுப் பருவ ஒட்டுண்ணி: கொனியோகஸ் இன்டிகஸ்
 • கூட்டுப்புழு ஒட்டுண்ணி: டெட்ராடிக்கஸ் அய்யாரி

ஆதாரம் : தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்

பகிரவும்:

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories