செயற்கை உரங்கள்\ இரும்பு உரங்கள்

 

இது நீரில் கரையக்கூடியது .பயிர்களின் மீது தழைத் தெளிப்பாக தெளிக்கவேண்டும். பயிர்களில் இரும்பு அயனிகள் வடிவத்தில் உறிஞ்சிக் கொள்ளும். பொதுவாக பயன்படுத்தும் இரும்பு உரங்கள் பற்றி காணலாம்

பெ ரஸ்சல்ஃபேட்

நீரில் கரையக்கூடியது இது 20% இரும்புச்சத்து உள்ளது.

செறிவூட்டப்பட்ட இரும்பு உரங்க.ள்

இது தாய் தழை சத்துக்களாக கொடுப்பது சிறந்தது.

மெக்னீசியம் உரங்கள்

மெக்னீசியம் உரங்கள் என்பது மெக்னீசியம் அயனிகளை கொண்ட ஒரு வேதிப் பொருளாகும். இது பொட்டாசியம் உரமா அளிப்பு அதிகரிக்கும் போது மெக்னீசியம் உரங்களின் பயன்பாடு மற்றும் தேவை குறையும்.

சல்பேட் உரங்கள்

பயிர்களுக்கு தேவையான பாஸ்பரஸ் மூன்றில் இரண்டு பங்கு அளவு சல்ஃபேட் தேவைப்படுகிறது. இவை தழை, மணி, சாம்பல் சத்து உரங்களை உரங்களில் மிகச் சிறிய அளவாக இருக்கும்.

பகிரவும்:

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories