சோளம் – ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு

சோளம் – ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு

தழைச்சத்து

அறிகுறிகள்

 • செடியின் வளர்ச்சி குன்றி காணப்படும் நூற்புக்கதிர் மங்களான மஞ்சள் அல்லது ஆழ் மஞ்சள் நிறத்தில் செடியின்நுனியில் தோன்றும்.
 • அது விளிம்பு வரை அடியில் சென்று அடியில் இருந்து சிறியதாக வளரும் இலைகளின் அளவைக் குறைக்கும்.

நிவர்த்தி

யூரியா 1% அல்லது டி.ஏ.பி.2%  தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்

மணிச்சத்து

அறிகுறிகள்

 • செடியின் வளர்ச்சி குன்றி காணப்படும் நூற்புக்கதிர் மங்களான மஞ்சள் அல்லது ஆழ் மஞ்சள் நிறத்தில் செடியின்நுனியில் தோன்றும்.
 • அது விளிம்பு வரை அடியில் சென்று அடியில் இருந்து சிறியதாக வளரும் இலைகளின் அளவைக் குறைக்கும்.

நிவர்த்தி

யூரியா 1% அல்லது டி.ஏ.பி.2%  தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்

சாம்பல்சத்து

அறிகுறிகள்

 • அடி இலைகளின் நுனி மற்றும் ஒரங்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறி காய்ந்து விடும்

நிவர்த்தி

 • பொட்டாசியம் குளோரைடு (5 கிராம்/ லிட்டர்) கரைசலை இலைவழியாக 10 நாட்கள் இடைவெளியில் அறிகுறிகள் மறையும்வரை தெளிக்க வேண்டும்.

சுண்ணாம்பச்சத்து

அறிகுறிகள்

 • இளம் இலைகள் பொதுவாக பாதிக்கப்படுகின்றன
 • இலைகளின் ஒரங்கள் ஒடிந்தும் கிழிந்தும் காணப்படும்

நிவர்த்தி

 • ஜிப்சம் உப்பை (200 கிலோ/எக்டர்) விதைக்கும்போது நிலத்தில் இடவேண்டும்.
 • கால்சியம் குளோரைடு கரைசலை (5 கிராம்/லிட்டர்), பயிர் தழைக்கும் பருவத்தில் 10 நாட்கள் இடைவெளியில் இலை வழியாகத் தெளிக்க வேண்டும்.

மெக்னீசியச்சத்து

அறிகுறிகள்

 • பற்றாக்குறை பொதுவாக முதலில் முதிர்ந்த இலைகளில் தோன்றும்.
 • காய்ந்த புள்ளிகள் நுனியில் தோன்றி இலையின் விளிம்பு வரை சென்று ஆழ்ந்த சிவப்பு நிறமாக மாறி இலைகள் ஒடிந்தும், பழுப்பு நிறமாகவும் மாறிவிடும்.

நிவர்த்தி

மெக்னீசியம் சல்பேட் 2 % தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்

கந்தகச்சத்து

அறிகுறிகள்

பற்றாக்குறை பொதுவாக மேல் இலைகளில் காணப்படும். வளரும் இலைகள் மங்களான மஞ்சள் நிறத்தில் மாறிவிடும்.

நிவர்த்தி

சுண்ணாம்பு சல்பேட் 2% தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்

போரான்சத்து

அறிகுறிகள்

இலைகளின் நுனி வளர்வதைத் தடுத்து, இலைகள் ஒடிந்து அல்லது கிழிந்து, சீரற்ற பசுமை சோகையை உருவாக்கும்.

நிவர்த்தி

போராக்ஸ் 0.5% ஐ இரண்டு வார கால இடைவெளியில் தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்

தாமிரச்சத்து

அறிகுறிகள்

இளம் இலைகளின் நுனி பழுப்பு நிறமாக மாறி இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சுருண்டு ஒடிந்துவிடும்.

நிவர்த்தி

தாமிரசல்பேட் 0.2%  தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்

இரும்புச்சத்து

அறிகுறிகள்

 • இளம் இலைகளின் நரம்பிடைப்பகுதிகள் வெளிரி விடும்.
 • நரம்புகள் வெளிர் பச்சை நிறக் கோடுகளாக காணப்படும்.

நிவர்த்தி

 • பொரஸ் சல்பேட் (5 கிராம்/லிட்டர்) கரைசலை 10 நாட்கள் இடைவெளியில் இருமுறை இலை வழியாகத் தெளித்தல்.

மாங்கனீசு

அறிகுறிகள்

 • இலையின் நரம்படைப்பகுதிகள் வெளுத்து, அதில் பழுப்பு நிறப் புள்ளிகள் தோன்றி, பின் அழுகிவிடும்

நிவர்த்தி

 • மாங்கனீசு சல்பேட் (3 கிராம் 1 லிட்டர் தண்ணீர்) கரைசலை 10 நாட்கள் இடைவெளியில் இலைவழியாக குறை தீரும்வரைத் தெளிக்க வேண்டும்.

துத்தநாகச்சத்து

அறிகுறிகள்

 • இலையின் அடிப்பகுதியில் நரம்பின் இருபுறங்களிலும் பெரிய வெளிர்நிற வரிகள் தோன்றும்
 • கணுக்களின் இடைவெளி குறைந்து காணப்படும்.

நிவர்த்தி

 • துத்தநாக சல்பேட் உப்பை (10 கிலோ/எக்டர்) மண்ணில் இட வேண்டும்.
 • துத்தநாக சல்பேட் (5 கிராம்/லிட்டர்) கரைசலை 10 நாட்கள் இடைவெளியில் இலைவழியாக இருமுறை தெளிக்கவேண்டும்.

ஆதாரம் : தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்

பகிரவும்:

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories