மக்காச்சோளம் – ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு

மக்காச்சோளம் – ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு

தழைச்சத்து

அறிகுறிகள்

 • அடி இலைகள் பொன்மஞ்சள் நிறமாக மாறிவிடும்.
 • மஞ்சள் நிறமானது இலை நுனியிலிருந்து அடிப்பாகம் நோக்கி நரம்புப் பகுதியின் இருபுறமும் தோன்றும்.

நிவர்த்தி

 • யூரியா ((5 கிராம்/லிட்டர்)கரைசலை 10 நாட்கள் இடைவெளியில் இருமுறை இலைவழியாகத் தெளிக்க வேண்டும்.

மணிச்சத்து

அறிகுறிகள்

வளர்ச்சி குன்றி காணப்படும் மற்றும் முதிர்ந்த இலைகளில் இளஞ்சிவப்பு நிறமாக்கமாக காணப்படும்

நிவர்த்தி

டி.ஏ.பி 2% ஐ தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்

சாம்பல்சத்து

அறிகுறிகள்

 • முதிர்ந்த இலைகளில் பற்றாக்குறை காணப்படும்
 • சீரற்ற காய்ந்த வடிவமைப்புடைய இலைகள் சிவப்பு நிறமாக்கத்துடன் கலந்து காணப்படும்
 • இலைகளின் நுனியில் நரம்பிடை திசுக்களின் மேல் கீற்றுகள் தோன்றும். அது படிப்படியாக நுனியில் இருந்து அடி வரை கீற்றுகள் சென்று இலைகள் காய்ந்துவிடும்

நிவர்த்தி

பொட்டாசியம் க்ளோரைட் 1 % தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்

சுண்ணாம்புச்சத்து

அறிகுறிகள்

 • இளம் இலைகளின் நுனிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டி வால் போன்று காணப்படும்.
 • சொறிபோன்று இலைகளின் விளிம்புகளில், இலைகள் ஒடிந்து, பழுப்பு நிறமாக, விளிம்புகளின் அருகில் ஒட்டிக் காணப்படும் . பின் பழுப்பு நிறமாக மாறிவிடும்.

நிவர்த்தி

கால்சியம் சல்பேட் 2%ஐ தழை  தெளிப்பாக இரண்டு முறை தெளிக்கவும்

மெக்னீசியச்சத்து

அறிகுறிகள்

 • இலைகளில் மஞ்சள் கலந்த வெண்ணிற வரிகள் தோன்றும்.
 • நரம்பிடைப்பகுதிகள் பழுப்பு நிறமாக மாறிவிடும்.

நிவர்த்தி

 • மெக்னீசியம் சல்பேட் ((5கிராம் /லிட்டர்) கரைசலை பூக்கும் மற்றும் தானியம் உருவாகும் பருவங்களில் 10 நாட்கள் இடைவெளியில் இலைவழியாகத் தெளிக்க வேண்டும்.

கந்தகச்சத்து

அறிகுறிகள்

மேல் உள்ள இலைகளில் பற்றாக்குறை காணப்படும். வளரும் இலைகள் மங்கலான மஞ்சள் நிறமாக மாறிவிடும்

நிவர்த்தி

மெக்னீசியம் சல்பேட் 1% ஐ தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்

போரான்சத்து

அறிகுறிகள்

இலைகளின் நுனி வளர்ச்சியை தடுத்து, இலைகள் ஒடிந்து, ஒழுங்கற்ற பசுமை நிறமாகக் காணப்படும்

நிவர்த்தி

போராக்ஸ் 0.5% ஐ இரண்டு வார கால இடைவெளியில் தழை தெளிப்பாக தெளிக்க வேண்டும்

இரும்புச்சத்து

அறிகுறிகள்

 • பற்றாக்குறை முதன் முதலில் புதிதாக வளரும் இலைகளில் தோன்றும்
 • நரம்பிடை திசுக்கள் மங்களான மஞ்சள் மற்றும் பச்சை நிறத்தில் மாறும். அதனுடன் இலை நரம்பின் பசுமை சோகையால் இலைகள் ஒரே மாதிரி மங்சள் அல்லது வெள்ளை நிறத்தில் மாறிவிடும்.
 • புதிதாக தோன்றி இலைகளில் பசுமை சோகை அறிகுறிகள் தென்படும்
 • பிறகு முழு பயிர்களும் வெளிறிய தோற்றத்துடன் தோன்றும்

நிவர்த்தி

ஃபெர்ரஸ் சல்பேட்டை 20-25 கிலோ வரை மண்ணில் கலந்து அளிக்கவும் அல்லது ஃபெர்ரஸ் சல்பேட் 1% ஐ ஒரு வார கால இடைவெளியில் தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்.

தாமிரச்சத்து

அறிகுறிகள்

இளம் இலைகளின் நுனிகள் பழுப்பு நிறமாக மாறி ஒன்றுடன் ஒன்று சுருண்டு ஒடிந்து விடும்.

நிவர்த்தி

காப்பர் சல்பேட் 0.2% தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்

மேங்கனீஸ் சத்து

அறிகுறிகள்

 • பற்றாக்குறை முதன் முதலில் இளம் இலைகளில் தான் தோன்றும்.
 • இலைகளில் கீற்றுகள் மங்களான நிறத்தில் தென்படும் மற்றும் இலைகளில் குறுகிய பெரிய சிதைவுகள் ஏற்படும்.

நிவர்த்தி

மேங்கனீசியம் சல்பேட் 2% ஐ தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்

துத்தநாகச்சத்து

அறிகுறிகள்

 • புதிதாக முளைக்கும் இலைகள் மங்களான பச்சை நிறத்தில் தோன்றும்
 • பசுமை சோகை முனைப்பாக அடிப்பகுதிகளில் தோன்றி நுனி வரையில் காணப்படும்
 • விளிம்புகளில் சிவப்பு நிறக் கோடுகள் தெளிவாகத் தென்படும்
 • வெளிறிய வெள்ளைத் திட்டுக்கள் இலையின் மேல் தோன்றும்
 • முதிர்ந்த இலைகளில் மஞ்சள் நிறக் கீற்றுகள் இலையின் மேல் தோன்றும் அல்லது இலை நரம்புகளின் இடையில் பசுமை சோகை கீற்றுகள் காணப்படும்

நிவர்த்தி

துத்தநாக சல்பேட் 20-25 கிலோ ஹெக் அளவு மண்ணில் கலந்து அளிக்கவும் அல்லது துத்தநாக சல்பேட் 0.5 -ஐ  தழை தெளிப்பாக தெளிக்கவும்.

ஆதாரம் : தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்

பகிரவும்:

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories