விவசாயிகள் கோடைகாலத்தில் கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை

விவசாயிகள் கோடைகாலத்தில் கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை
நிலத்தை தரிசாக விடுதல்
பயிர் சாகுபடி செய்யும் வயலைத் தரிசாக சுமார் 2 முதல் 3 மாதம் விடுவதனால் வயலில் உள்ள நூற்புழுக்கள், இரைச்செடியின்றி பயிரைத் தாக்கக் கூடிய விரியத்தினை இழக்கின்றன அல்லது இறக்கின்றன. இம்முறை மூலம் காய்கறிப் பயிர்களைத் தாக்கக்கூடிய வேர்முடிச்சு நூற்புழுக்களை வெகுவாகக் கட்டுப்படுத்தலாம்
.
கோடையில் ஆழ உழவு செய்தல்
சாகுபடிக்கு உட்படுத்தப்படும் வயலைக் கோடைக் காலமான ஏப்ரல் மாங்;களில் ஆழ உழவு செய்வதன் மூலம் வயலில் உள்ள கூட்டுப்புழுக்களின் முட்டை பருவம் நூற்புழுக்கள் மற்றும் அவற்றின் முட்டைகள், களை செடிகளின் வேர்த்தண்டுகள், மேற்பரப்பிற்குக் கொண்டு வரப்பட்டு சூரிய வெப்பகதிர் வீச்சுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு நூற்புழுக்கள் அழிக்கப்படுகின்றன.
காய் கறிப்பயிர்களைத் தாக்கக்கூடிய வேர்முடிச்சு நூற்புழுக்களை இம்முறை மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம்.
கோரை, அருகு போன்ற களைகளையும் கட்டுப்படுத்தலாம் பறவைகளின் மூலம் புழுக்கள் இறையாகின்றது மேலும் மழை பெய்தால் தண்ணீரை சேமித்து வைக்கப்டும்.

பகிரவும்:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories