பகுதி மானாவாரி நெல் சாகுபடி!

பகுதி மானாவாரி நெல் சாகுபடி!

பகுதி மானாவாரி நெல் சாகுபடி!

ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் மானாவாரியில் தான் நெல் சாகுபடி நடக்கிறது. வடகிழக்குப் பருவமழைக் காலமான செப்படம்பர் அக்டோபரில் முன்பருவ விதைப்பாகச் செய்யப்படுகிறது. ஏக்கருக்கு 30 கிலோ விதையைக் கை விதைப்பாக விதைத்து, கொக்கிக் கலப்பையால் உழுகிறார்கள். இம்முறையில் பெரும்பாலான விதைகள், அதிக ஆழத்திலும் மண்ணில் மேலாகவும் விழுவதால், முளைப்புத்திறன் அதிகளவில் பாதிக்கிறது. எனவே, சரியான பயிர் எண்ணிக்கையைப் பராமரிக்க முடிவதில்லை. மழை பெய்ததும் முளைத்த பயிரைக் களைத்து ஊடு நடவு மூலம் ஓரளவு பயிர் எண்ணிக்கையைச் சரி செய்கிறார்கள். இதற்கு அதிகளவில் செலவாகிறது. விவசாயிகள் நவீன உத்திகளைக் கையாள்வதில்லை என்பதால் மகசூலும் குறைகிறது. இந்நிலை மாற, விவசாயிகள் புதிய நுட்பங்களைக் கையாள வேண்டும்.

நிலத் தயாரிப்பு

கோடை மற்றும் தென்மேற்குப் பருவமழைக் காலங்களில் கிடைக்கும் மழையைப் பயன்படுத்தி நிலத்தை உழுது, டிராக்டர் மூலம் விதைப்புக் கருவியால் விதைப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் பண்படுத்தி வைக்க வேண்டும்.

விதைப்புக் கருவி மூலம் விதைத்தல்

டிராக்டரில் இயங்கும் விதைப்புக் கருவியைப் பயன்படுத்தினால், அனைத்து விதைகளும் 3-5 செ.மீ. ஆழத்தில் விழும். போதுமான மழை பெய்ததும் இந்த விதைகள் சீராக முளைக்கும். பயிர்கள் வரிசையாக இருப்பதால், பின்செய் நேர்த்திகளை எளிதாகச் செய்யலாம். விதைப்புக் கருவி மூலம் விதைத்தால், ஏக்கருக்கு 20 கிலோ விதை போதும். இதனால் சரியான  பயிர் எண்ணிக்கை இருக்கும். மேலும், பயிர்களைக் களைத்து நடுவதற்கான வேலையாட்கள் தேவையும் குறைகிறது.

களை நிர்வாகம்

விதைத்த வயலில் மழை பெய்த 5 ஆம் நாளில் மண்ணில் போதிய ஈரம் இருக்கும் போது பென்டிமெத்தலின் களைக்கொல்லியை ஏக்கருக்கு 1 லிட்டர் வீதம் இட வேண்டும். தேவைக்கேற்ப, பயிர் முளைத்த 3 ஆம் வாரத்தில் களையெடுக்க வேண்டும். அடுத்து 50-60 நாட்களில் களையெடுக்க வேண்டும்.

உர நிர்வாகம்

ஏக்கருக்கு 10 கிலோ மணிச்சத்தை ஊட்டமேற்றிய 300 கிலோ தொழுவுரமாக இட வேண்டும். இத்துடன் துத்தநாக சல்பேட்டை அடியுரமாக ஏக்கருக்கு 10 கிலோ வீதம் இட வேண்டும். தழை மற்றும் சாம்பல் சத்தை, மூன்று சம அளவாகப் பிரித்து, ஒருமுறைக்கு ஏக்கருக்கு 10 கிலோ தழை மற்றும் 5 கிலோ சாம்பல் சத்தை, பயிர் முளைத்து 20-25, 40-45, 60-65 நாட்களில் மண்ணில் போதிய ஈரம் உள்ள போது இட வேண்டும்.

நீர் நிர்வாகம்

மழை பெய்து கண்மாயில் நீர் பெருகியபின், பயிரின் வளர்ச்சிப் பருவத்தில் 2.5 செ.மீ. அளவிலும், பூக்கும் பொதி பருவத்தில் 5 செ.மீ. அளவிலும் நீர் மறைய நீர் பாய்ச்ச வேண்டும்.

வறட்சி மேலாண்மை

ஆரம்பக்கால வறட்சி, இடைக்கால வறட்சி, இறுதிக்கால வறட்சி என, வறட்சியை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். இவற்றுள் எது நிகழ்ந்தாலும் ஒரு நெல்மணி கூட வீட்டுக்கு வந்து சேராது. ஆகவே, பகுதி மானாவாரி நெல் சாகுபடியில் அண்ணா-4 நெல் இரகத்தை, விதையைக் கடினப்படுத்தி விதைத்து, மெத்தைலோ பாக்டீரியத்தை வறட்சியில் தெளித்தால், முழுமையாக வறட்சியைக் கட்டுப்படுத்தலாம். அதாவது, விதையைக் கடினப்படுத்தல் மூலம், ஆரம்பக்கால வறட்சி தடுக்கப்படுகிறது. இடைக்கால வறட்சியைத் தாங்கி வளரும் திறனை அண்ணா-4 இரகம் பெற்றுள்ளது. மெத்தைலோ பாக்டீரியத் தெளிப்பு, இறுதிக்கால வறட்சியிலிருந்து பயிரைக் காக்கிறது. இந்த மூன்றுக்கு மூன்று கட்டுப்பாட்டு முறைகள், பகுதி மானாவாரி நெல் சாகுபடியில் உயர் விளைச்சலைக் கொடுக்கும்.

விதையைக் கடினப்படுத்துதல்

வறட்சியில் குறைந்த நீரை வைத்து விவசாயத்தைச் சிறப்பாகச் செய்ய உதவும் முக்கியத் தொழில் நுட்பம் விதையைக் கடினப்படுத்துதல். வறட்சியைத் தாங்குவதற்காக விதைப்பதற்கு முன், விதைகளின் வினையியல் மற்றும் உயிர் வேதியியல் பண்புகளைச் சிறிது மாற்றுவதே இத்தொழில் நுட்பம்.  இத்தன்மைகளை மாற்றும் பண்பானது, விதைகளை ஊற வைத்து, பின் உலர வைப்பதன் மூலம் தூண்டப்படுகிறது. இதன் மூலம் புரோட்டாபிளாசப் பண்புகள் மற்றும் வறட்சியால் விதையுடன் தொடர்புடைய மற்ற அமைப்புகளின் வினையியல் செயல்களும் மாற்றியமைக்கப்படும்.

நெல் விதைகளை ஒரு சத பொட்டாசியம் குளோரைடு கரைசலில் கடினப்படுத்தி விதைத்தால், மானாவாரியில் சராசரி மகசூலை அடைய முடியும். இம்முறையில் தேவையான விதைகளை ஒரு சத பொட்டாசியம் குளோரைடு கரைசலில் 20 மணி நேரம் ஊற வைத்துப் பின்னர் நிழலில் உலர்த்தி, விதையின் பழைய ஈரப்பதத்தில் விதைக்க வேண்டும்.

வறட்சியில் வளரும் அண்ணா-4

பரமக்குடி வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம், வறட்சியைத் தாங்கி மானாவாரியில் வளரும், பி.எம்.கே.1, பி.எம்.கே.2, பி.எம்.கே.3, அண்ணா-4 ஆகிய நான்கு நெல் இரகங்களை வெளியிட்டுள்ளது. அவற்றுள் அண்ணா-4 நெல் இரகம், இராமநாதபுரம் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்ட விவசாயிகள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமாகும். இந்த நெல் இரகம் 2009இல் வெளியிடப்பட்டது. 100-105 நாட்களில் விளையும் இந்த இரகம், மானாவாரியில் எக்டருக்கு 3.7 டன் மகசூலைத் தரும். நடுத்தர உயரத்தில் சாயாமல் வறட்சியைத் தாங்கி வளரும். இது இராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்ட மானாவாரிப் பகுதிகளில் முன்பருவ நேரடி நெல் விதைப்புக்கு ஏற்றது.

மெத்தைலோ பாக்டீரியத் தெளிப்பு

இது பொதுவாக பி.பி.எப்.எம். எனப்படும். இதைத் தெளித்து, இலைவழியாக நீர் ஆவியாவதைத் தடுக்கலாம். இறுதிக்கால வறட்சியைத் தடுப்பதற்கு இதுவே சிறந்த முறை. ஒரு ஏக்கர் நெற்பயிருக்கு 200 லிட்டர் நீரில் 200 மில்லி பி.பி.எப்.எம். நுண்ணுயிர்த் திரவத்தைக் கலந்து தெளித்தால், 15-20 நாட்களுக்குப் பயிர் பசுமையாக இருந்து, மழை பெய்யும் போது தழைக்கும். இந்த உத்திகளைக் கடைப்பிடித்தா, பகுதி மானாவாரி நெல் சாகுபடியில் அதிக மகசூலைப் பெற முடியும்.

முனைவர் செ.முத்துராமு, முனைவர் தி.இராகவன், வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம், பரமக்குடி, இராமநாதபுரம் மாவட்டம்.

பகிரவும்:

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories