வெள்ளரிக்காயில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை!

ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
அனைத்து வகையான பயிர்களுக்கும் தேவையான அடிப்படையான ஊட்டசத்துக்காளாக கருதப்படுவது கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன். இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் காற்று மற்றும் நீர் மூலமாக பயிர்களுக்கு கிடைக்கும் ஊட்டச்சத்துக்கள். இவை தவிர பிற ஊட்டச்சத்துக்கள் மண்ணிலுள்ள பற்றாக்குறைக்கு ஏற்ப பயிர்களுக்கு செயற்கையாக கொடுக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள். அதில் நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாஷ் முதல் நிலை ஊட்டசத்துக்காளாக பயிர்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்றன. அடுத்ததாக இரண்டாம் நிலை ஊட்டச்சத்தாக கால்சியம், மெக்னீசியம், சல்பர் அளிக்கப்படுகின்றன. இதை தவிர நுண்ணூட்ட சத்துக்களான இரும்புசத்து, மாங்கனீஸ், போரான், மாலிப்டினம், காப்பர், ஜிங்க், குளோரின், நிக்கல் ஆகியவை பற்றாக்குறைக்கு ஏற்ப பயிர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. இந்த 17 வகையான ஊட்டச்சத்துகள் பயிர்களுக்கு மிகவும் அவசியமான ஊட்டச்சத்துக்களாக கருதப்படுகிறது.

நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மகசூல் கிடைக்கவேண்டும் என்றால் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மையில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும் இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் எந்த காலநிலைகளில் எந்த அளவு கொடுக்க வேண்டும் என்ற வரையறையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். விவசாயத்தில் கனிம அல்லது கரிம உரங்களைப் பயன்படுத்துவது மண்ணுக்கு ஊட்டச்சத்துக்களின் உள்ளீடுகளை அதிகரிக்கிறது, மேலும் ஊட்டச்சத்துக்கள் பயன்படுத்தப்படும் வடிவம் மற்றும் மண்ணின் ஈரப்பதம் அதிகமாகவும், மண் மற்றும் உரத்தின் காரத்தன்மை மற்றும் அமிலத்தன்மை அதிகமாகவும் இருந்தால் சில சமயங்களில் ஊட்டச்சத்துக்கள் மண்ணில் சேரும் ஆனால் பயிர்களுக்கு சென்றடையாது. இதனை நாம் கிட்டாத நிலை என்று கூறுகிறோம். மண், நீர் மற்றும் உரம் இவற்றிலுள்ள pH மற்றும் EC மதிப்பு பயிர் உற்பத்தியின் தலைவிதியே தீர்மானிக்கிறது.

அனைத்து முக்கிய உர ஊட்டச்சத்துக்களிலும், நைட்ரஜன் மண்ணின் pH ஐ பாதிக்கும் முக்கிய ஊட்டச்சத்து ஆகும், மேலும் பயன்படுத்தப்படும் நைட்ரஜன் உரத்தின் வகையைப் பொறுத்து மண் அதிக அமிலத்தன்மை அல்லது அதிக காரமாக மாறும்.

– நைட்ரேட் அடிப்படையிலான தயாரிப்புகள் நைட்ரஜன் உரங்களில் மிகக் குறைந்த அமிலத் தன்மையை கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் அம்மோனியம் சார்ந்த தயாரிப்புகள் மண்ணை அமிலமாக்குவதற்கான மிகப்பெரிய ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. பாஸ்பரஸ் உரங்களைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் மண்ணின் அமிலத்தன்மை நைட்ரஜனுடன் ஒப்பிடும்போது குறைவு. பொட்டாசியம் உரங்கள் மண்ணின் pH இல் சிறிதளவு அல்லது பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது.

மண்ணில் பயன்படுத்தப்படும் உரங்களின் வகை மற்றும் அளவு, அதன் உப்புத்தன்மையை பாதிக்கிறது. சில உரங்களில் பொட்டாசியம் குளோரைடு அல்லது அம்மோனியம் சல்பேட் போன்ற தீங்கு விளைவிக்கும் உப்புகள் அதிக அளவில் உள்ளன. உரங்களை அதிகமாகப் பயன்படுத்துவதும் தவறாகப் பயன்படுத்துவதும் உப்புத்தன்மை அதிகரிப்பதற்கு வழிவகுக்கிறது, அவை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். மேலும் பயிர்களுக்கு சொட்டு நீர் பாசனம் செய்து உரம் கொடுத்தாலும் மண்ணின் EC மற்றும் pH மதிப்பு மாறும்.

பயன்படுத்த கூடாத உரங்கள்:
பசுமைக்குடிலில் சொட்டுநீர் பாசனம் மூலம் வெள்ளரிக்காய் சாகுபடி செய்யும் பொழுது யூரியா, மெக்னீசியம் சல்பேட், மெக்னீசியம் குளோரைடு, அமோனியம் சல்பேட் மற்றும் கால்சியம் நைட்ரேட் போன்ற உரங்களை எப்பொழுதும் நாம் பயன்படுத்த கூடாது. மேலே குறிப்பிட்டுள்ள உரங்களை சொட்டு நீர் பாசன சாகுபடி தொழில் நுட்பத்தில் பயன்படுத்தும்போது மண் மற்றும் நீரின் pH, EC மதிப்பு மிகவும் அதிகரிக்கிறது. இவை குறிப்பிட்ட அளவில் இருந்தால் மட்டுமே பயிர்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் சரியான அளவில் சேரும் இல்லையேல் சத்துக்கள் பயிர்களுக்கு சேராமல் மண்ணிலேயே தங்கிவிடும். இதனால் பசுமைக்குடிலில் சாகுபடி செய்யப்படும் வெள்ளரியின் மகசூல் வெகுவாக குறைகிறது. இவற்றை சரிசெய்ய ஐ.சி.எல் இஸ்ரேல் நிறுவனத்தின் தனித்தன்மை வாய்ந்த, அங்கீகாரம் பெற்ற குறைந்த pH மற்றும் EC மதிப்பு கொண்ட உரங்களை பயன்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற முடியும் எனவே

ஐ.சி.எல் இஸ்ரேல் நிறுவனத்தின் கரிம மற்றும் சொட்டுநீர் உரங்களின் தனித்தன்மை மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில்

பாலிசல்பேட்
ஐ.சி.எல் பாலிசல்பேட், இங்கிலாந்தில் கடலுக்கடியில் உள்ள சுரங்கத்தில் இருந்து வெட்டி எடுக்கப்பட்டு எவ்வித ரசாயன கலவைகளும் சேர்க்கப்படாமல் பொதி செய்யப்பட்டு வினியோகிக்கப்படும் இயற்கை உரம். சல்பர், பொட்டாஷ், மெக்னீசியம் மற்றும் கால்சியம் ஆகியவற்றை சல்பேட் வடிவத்தில் வழங்கும் ஒரே உரம். அனைத்து வகையான பயிர்களுக்கும் மண்ணுக்கும் ஏற்ற தனித்துவமான உரம். குறைந்தபட்ச குளோரைடு கொண்டது- குளோரைடு கூருணர்வு கொண்ட பயிர்களுக்கும் ஏற்றது. நடுநிலையான pH மற்றும் குறைந்த உப்பு தன்மை குறியீடு கொண்டது. பாலிசல்பேட்- OMARI -ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

ஃபெர்டிஃப்ளோ NPK 5-45-5+8Zn

ஃபெர்டிஃப்ளோ குறைந்த pH கொண்ட உரமானது கால்சியம் மற்றும் pH, உப்பு மற்றும் கன நீர் அதிகம் நிறைந்த மண்ணிற்காகத் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதிலுள்ள 8% சிலேட்டட் ஜிங்க் பயிர்களின் உற்பத்தி குறைபாட்டை மீட்க உதவுகிறது. முக்கியமாக பயிரின் ஆரம்ப வளர்ச்சி நிலை, பயிர் பூக்கும் மற்றும் பழம் தரும் நிலைகளுக்கு உதவுகிறது. ஃபெர்டிஃப்ளோ குறைந்த pH கொண்டிருப்பதால், இது மண்ணின் அமிலத்தன்மையையும் பாஸ்பரஸ் மற்றும் பிற நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்கும் தன்மையையும் அதிகரிக்கிறது.

மெக்பாஸ் NPK 0-55-18+7MgO
மெக்பாஸ் இலைவழி தெளிப்பு மற்றும் சொட்டுநீர் பாசனம் இரண்டிற்கும் ஏற்றது. மெக்பாஸில் மூன்று ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன, 55% பாஸ்பரஸ் (P2O5), 18% பொட்டாஷ் (K2O) மற்றும் 7% மெக்னீசியம் (MgO). மெக்பாஸின் pH அமிலத்தன்மை (pH+ 3.7) கொண்டத்தல் சொட்டுநீர் பாசன குழாய்களில் அடைப்பை ஏற்படுத்தாது. உப்பு கன நீர், கால்சியம் மண் மற்றும் அதிக pH உள்ள மண்ணிற்கு பாஸ்பரஸ் மற்றும் பொட்டாஷ் உடன் மெக்னீசியம் கொண்ட மெக்பாஸ் ஏற்ற உரமாகும். மெக்னீசியம் சல்பேட் மற்றும் மெக்னீசியம் நைட்ரேட் போன்ற பிற உரங்களை விட மெக்பாஸ் மிகவும் சிக்கனமானது.

பெக்காஸிட் NPK 0-60-20
பெக்காஸிட், திட வடிவத்தில் கிடைக்கும் பாஸ்பாரிக் அமிலமாகும், இது MKP 0:52:34-ன் ஒருங்கிணைந்த நன்மைகளையும், பாஸ்பாரிக் அமிலத்தையும், எளிதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழங்குகிறது, குறைந்த தரம் கொண்ட அமில உரங்களை விட, பெக்காஸிட் 0:60:20 பயிர்களுக்கு பாஸ்பரஸை உகந்த முறையில் வழங்கும் சிறந்த உரமாகும். சோடியம், குளோரைடு, கன உலோகங்கள் மற்றும் நச்சு இரசாயனங்கள் பெக்காஸிட் 0:60:20-ல் இல்லாததால், இது கூருணர்வு மிக்க மற்றும் மென்மையான பயிர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஒத்தது. கால்சியம் (அதிக pH மற்றும் கால்சியம் கொண்ட மண்) மற்றும் உப்பு கொண்ட, கன நீரைக் கொண்ட மண்ணிற்காக பெக்காஸிட் குறிப்பாகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உரமாகும். பாஸ்பேடிக் உரத்தை மெக்னீசியம் மற்றும் கால்சியத்துடன் இணைந்து வழங்க முடியாது. பயிர்களுக்கு இந்த மூன்று ஊட்டச்சத்துக்களும் ஒன்றாக தேவைப்படும்போது பெக்காஸிடை மெக்னீசியம் மற்றும் கால்சியம் கொண்ட உரங்களுடன் கலந்து பயிர்களுக்கு வழங்கலாம் எனவே

ஃபெர்டிஃப்ளோ NPK 12-6-22+12CaO
குறைந்த pH கொண்ட ஃபெர்டிஃப்ளோ உரமானது கால்சியம் மற்றும் pH, உப்பு மற்றும் கன நீர் அதிகம் நிறைந்த மண்ணிற்காகத் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதிலுள்ள 12% கால்சியம் ஆக்சைடு பயிர்களில் ஏற்படும் கால்சியத்தின் குறைபாட்டை ஈடு செய்ய உதவுகிறது. இதில் உள்ள நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் பயிர்களின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கும், விளைச்சலை அதிகரிக்கவும் உதவுகின்றன.

ஃபெர்டிஃப்ளோ பொட்டாசியம் ப்ளஸ் NPK 8-0-47+7S
ஃபெர்டிஃப்ளோ பொட்டாசியம்+ (8:0:47+7S) 47% பொட்டாசியத்தையும், 8% நைட்ரஜனுடன் 7% கந்தகத்தையும் வழங்கும் நீரில் கரையக்கூடிய உரமாகும், இதன் pH அமிலத்தன்மை கொண்டது. நைட்ரஜன், பொட்டாஷ் மற்றும் சல்பர், 1:8:0.9 என்ற விகிதத்தில் கலந்த கலவை ஃபெர்டிஃப்ளோ பொட்டாசியம்+ பயன்படுத்துவதால் பயிர்களுக்கு பொட்டாஷ் மற்றும் சல்பர் கிடைக்கும் தன்மையை அதிகரித்து உற்பத்தி தரத்தை மேம்படுத்துகிறது. ஃபெர்டிஃப்ளோ பொட்டாசியம்+ பயன்படுத்துவதால் பயிர்களில் வறட்சி மற்றும் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது மற்றும் தரமான விளைச்சலைப் பெற உதவுகிறது.

இலை வழி தெளிப்பு உரங்கள்
நியூட்ரிவான்ட் என்று அழைக்கப்படும் ஃபெர்டிவொன்ட் ட்ரிப்பில் ஆக்ஷன் பார்முலாவை பயன்படுத்தும் பொழுது இலையின் ஒவ்வொரு செல்களுக்குள் சென்று ஊட்டச்சத்தை பரப்புகிறது. ஃபெர்டிவொன்ட் (இலைவழி தெளிப்பு மூலம் தெளிக்கப்படும் பூச்சிக்கொல்லிகள், பூஞ்சைக் கொல்லிகள் மற்றும் உரங்களின் செயல்திறனை அதிகரிப்பதற்கான முற்போக்கான தொழில்நுட்பம்) மற்றும் பயிர்களுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்து உரங்களின் (முதல் நிலை, இரண்டாம் நிலை ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்களை கொண்ட) கலவையே நியூட்ரிவான்ட் மற்றும்

சொட்டுநீர் மற்றும் தெளிப்பு நீர்ப்பாசனம் மூலம் வழங்க உகந்த உரங்களுக்கான ஒரு புதிய முன்முயற்சியை ஐ.சி.எல் இஸ்ரேல் நிறுவனம் மேற்கொண்டுள்ளது.

பசுமைகுடில் வெள்ளரிக்காய் சாகுபடியில் அதிக மகசூல் பெறுவதற்கான சொட்டுநீர் பாசன உர அட்டவணை:-
Stage

Date

(for example)

Grade Name

2000 Sq.m

(Kg/3600 Plants)

Basal Application

15 Days before Sowing

Neem Cake

100

SSP

100

ICL Polysulphate

50

 

Drip Application

Establishment & Vegetative Stage

 

(15 to 28 days)

15, 22

ICL Fertiflow 5-45-5 + 8Zn

3

16, 23

ICL MagPhos 0-55-18 + 7MgO

3

17, 24

ICL Fertiflow 12-6-22 + 12CaO

3

18, 25

ICL PeKacid 0-60-20

3

19, 26

ICL Potassium plus 8-0-47 + 7S

3

20, 27

ICL Fertiflow 12-6-22 + 12CaO

3

21, 28

Soluble Boron 20%

500 Gm

Micro Nutrients

250 Gm

 

Flowering & Fruit setting Stage

29, 36, …

ICL Fertiflow 5-45-5 + 8Zn

5

30, 37, …

ICL Fertiflow 12-6-22 + 12CaO

5

31, 38, …

ICL Potassium plus 8-0-47 + 7S

5

32, 39, …

ICL MagPhos 0-55-18 + 7MgO

5

33, 40, …

ICL Fertiflow 12-6-22 + 12CaO

5

34, 41, …

ICL Potassium plus 8-0-47 + 7S

5

35, 42, …

Soluble Boron 20%

500 Gm

Micro Nutrients

250 Gm

பகிரவும்:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories