[சம்பங்கி பதிவுகள்] பூச்சி தட்டுப்பாடு

• மொட்டு துளைப்பான், ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா • அசுவினி, ஏபிஸ் கிராசி் பிவோரா • வெட்டுக்கிளி, அட்ரேக்டோமார்பா ரெனுலேட்டா • சிவப்பு சிலந்தி, டெட்ரானைக்கஸ் உர்டிகே • எலிகள் • கூன்வண்டுகள், மில்லோசெரஸ் வகை  இவற்றைத் தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் பின்வருமாறு. மொட்டு துளைப்பான், ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா   சேதத்தின் அறிகுறி: • இந்தப் பூச்சி மெதுவாக பூக்களைத் தாக்கும். • புழுக்கள் மொட்டுகள் மற்றும் பூக்களை துளைத்து செல்லும். • மொட்டுக்களில் உள்ளிருப்பவைகளை உண்ணும். கட்டுப்படுத்தும் முறை: • தாக்கப்பட்ட மொட்டுகளை சேகரித்து அழித்துவிடவும். • விளக்குப்பொறி வைத்து அந்துப்பூச்சியை அழித்துவிடலாம். • மிதைல் பாரத்தியான் 0.05 சதவிதம் மருந்தினை முட்டைகள் தழைகளிலும், மொட்டுகளிலும் காணப்படும்பொழுது தெளிக்கவும். • வேப்பம் எண்ணெய் 0.5 சதவிதம் தெளித்தால் பூச்சிகளை விரட்டும். அசுவினி, ஏபிஸ் கிராசிவோரா  சேதத்தின் அறிகுறி: • குஞ்சுகளும் பூச்சிகளும் மொட்டுகளிலும், இலைகளிலும் தாக்கும் பூச்சியின் விபரம்: • பூச்சி சிறியதாகவும், மென்மையான உடலைக் கொண்டும், கருப்பு நிறத்தில் தோன்றும் கட்டுப்படுத்தும் முறை: • மாலத்தியான் 0.1 சதவிதம் தாக்கப்பட்ட இலைகளில் தெளிக்கவும் வெட்டுக்கிளி, அட்ரேக்டோமார்பா ரெனுலேட்டா சேதத்தின் அறிகுறி: •  இளம் இலைகளையும் மொட்டுகளையும் உண்ணும் •  தாக்கப்பட்ட தாவரங்கள் அதன் நளினத்தை இழந்து காணப்படும் கட்டுப்படுத்தும் முறை: • கார்பரில் 5 சதவிதம் போட்டால் தாக்கம் ஏற்படுத்துவதை தடுக்கலாம் • முட்டைக்குவியல்களை வெளியேத் தெரியும்படி சுரண்டி இயற்கை எதிரிகள் உண்ணுவதற்கு வழிவகுக்கலாம் • நாற்றங்காளில் வலை போட்டால் இதன் தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்தலாம் • குயினால்பாஸ் 0.05 சதவிதம் (அ) மாலத்தியான் 0.1 சதவிதம் (அ) கார்பரில் 0.2 சதவிதம் தெளித்தால் தாவரங்களை பாதுகாக்கலாம் சிவப்பு சிலந்தி, டெட்ரானைக்கஸ் உர்டிகே  சேதத்தின் அறிகுறி: • இலைகளின் அடிப்பகுதியில் சிலந்தியில் தோன்றும் • இலைகளை கொத்துகளாக்கும் சிலந்திகள் சாறு உறிஞ்சுவதால் மஞ்சள் கோடுகள் இலைகளில் தோன்றும் • தாக்கப்பட்ட இலைகள் மஞ்சளாகிவிடும் பூச்சியின் விபரம்: • சிவப்பு (அ) பழுப்பு நிறத்தில் சிலந்திகள் காணப்படும் கட்டுப்படுத்தும் முறை: •     டைக்கோபால் 2மி.லி / லிட்டர் தெளித்தால் கட்டுப்படுத்தலாம் எலிகள் சேதத்தின் அறிகுறி: • எலிகள் சம்பங்கி வயலில் குழிகள் தோண்டி சேதத்தை ஏற்படுத்தும் கட்டுப்படுத்தும் முறை: • வயலில் நச்சுப்பொறி வைத்தால் எலித் தொல்லையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் • வெளிச் சந்தையில் ரோபான் என்ற பெயரில் கிடைக்கும் கூன்வண்டுகள், மில்லோசெரஸ் வகை சேதத்தின் அறிகுறி: • புழுக்கள் வேர்களை உண்ணும், கிழங்குகளில் துளையிட்டு சேதப்படுத்தும் • வண்டுகள் இரவில் உண்பவை அவை இலைகளையும், தண்டுகளையும் உண்டு அழிக்கும் • வண்டுகள் இலைகளின் ஓரத்தில் உண்ணும் கட்டுப்படுத்தும் முறை: • கார்பரில் 10 சதவிதம் மண்ணில் போட்டால் கட்டுப்படுத்தலாம்.

பகிரவும்:

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories