தீமை செய்யும் பூச்சிகள்\ அஸ்வினி

இது சாறு உறிஞ்சும் பூச்சி வகையை சேர்ந்தவை வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறத்தில் இலைகளின் மேல் காணப்படும் .வகைக்கு ஏற்ப நிறத்தில் சிறிய மாற்றம் இருக்கும் .இளம் தலித்களில் இதன் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும். இளம் மற்றும் முதிர்ந்த பூச்சிகள் இலை பகுதியிலும் கூட்டம் கூட்டமாக காணப்படும். இவை இலையைச் சாறு உறிஞ்சுவதால் தாக்கப்பட்ட இளம் குருத்து மற்றும் இலைகள் சிறுத்தும் சுருங்கியும் வளைந்தும் காணப்படும்.

பயிர் வளர்ச்சி குன்றி காணப்படுவது பூச்சிகளின் வயிற்றுப் பகுதியில் இருந்து சுரக்கும் தேன் போன்ற திரவத்தால் இலைகளின் மேல்பரப்பில் கரும்பூஞ்சாண வளர்ச்சி தென்படும் இதனால் எறும்புகளின் நடமாட்டம் தாக்கப்பட்ட செடிகளில் அதிகமாக காணப்படும். வேர் பகுதியை தாக்கும் அஸ்வினியும் உண்டு.

பூச்சிகள் குட்டி போட்டு இனப்பெருக்கம் செய்யும் வகையாகும். இதன் வாழ்நாள் 21 நாட்களாகும் .பெண் பூச்சிகள் பிறந்த ஏழாம் நாளில் ஆண் பூச்சியின் துணை இல்லாமல் குட்டியிடும். இது ஒரு நாள் 40 குஞ்சுகள் வரை இடும். ஏழாவது நாளில் தொடங்கி இறக்கும் வரை குஞ்சுஇடும். பொறி வண்டுகள் அஸ்வினியை உண்டு அதன் இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது.

பகிரவும்:

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories