பசுந்தாள் உரப்பயிர்கள் சாகுபடி!

பசுந்தாள் உரப்பயிர்கள் சாகுபடி!

பசுந்தாள் உரப்பயிர்கள் சாகுபடி!

யற்கையின் கொடை மண்வளம். உயிரின வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை மண். நல்ல விளைச்சலுக்கு வளமான மண் மிகவும் முக்கியம். பயிர் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான அனைத்துச் சத்துகளும் மண்ணிலிருந்தே கிடைப்பதால், அந்தச் சத்துகளைப் பயிர்கள் கிரகிக்கும் வகையில் மண்வளத்தைப் பேண வேண்டும். இத்தகைய மண்வளத்தைக் காப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பவை இயற்கை உரங்கள்.

தமிழ்நாட்டு மண் வகைகளில் கரிமப் பொருள்கள், அதாவது, அங்ககப் பொருள்களின் அளவும், தழைச்சத்தும் குறைவாகவே உள்ளன. ஆனால், மண்வள மேம்பாட்டில் இவையிரண்டும் இரண்டு கண்களாகும். மண்ணில் கரிமச்சத்தின் அளவு குறைதல், மண்வாழ் உயிரினங்கள் அழிதல் போன்றவற்றால் உயிரியல் பண்புகள் கெடுகின்றன. இந்தப் பண்புகளை மேம்படுத்த, ஒவ்வொரு பயிர் சாகுபடியின் போதும் அல்லது ஆண்டுதோறும் இயற்கை உரங்களை இட வேண்டும்.

இயற்கை உரங்களில் எளிதாகவும், குறைந்த செலவிலும் கிடைப்பவை, பசுந்தாள் உரப்பயிர்கள், பசுந்தழைகள். பசுந்தாள் உரப்பயிர் என்பது, ஒரு பயிரைப் பயிரிட்டு அதை அதே நிலத்தில் உழுது மடக்கி விடுவது. வேர் முடிச்சை உருவாக்கி, அதில் காற்றிலுள்ள தழைச்சத்தைச் சேமித்து வைக்கும் பயிர்கள் பசுந்தாள் உரப் பயிர்களாகும். இவ்வகையில், தக்கைப்பூண்டு, சணப்பை, கொளுஞ்சி, மணிலா அகத்தி, சித்தகத்தி, நரிப்பயறு போன்றவை அடங்கும்.

பசுந்தழை உரம் என்பது, பசுந்தழைகளை வேறு இடங்களில் இருந்து கொண்டு வந்து நிலத்தில் இடுவது. இவ்வகையில், புங்கன், எருக்கு, வேம்பு, கிளைரிசிடியா, கொடிப்பூவரசு போன்றவை அடங்கும்.

சணப்பை

விரைவில் வளர்ந்து உரத்தையும் நாரையும் தரக்கூடியது சணப்பை. தோட்டக்கால் நிலங்களுக்கு ஏற்றது. அதிகப் பாசனம் அல்லது தொடர்ந்து நீர் தேங்கும் பகுதிக்கு ஏற்றதல்ல. நிழலிலும் வளரும் என்பதால், தென்னையில் ஊடுபயிராகப் பயிரிட்டு உழுது மடக்கி விடலாம். இப்பயிர் இருக்கும் நிலத்தில் நூற்புழுக்கள் குறைவாகவே இருக்கும். பூக்கும்போது இதை உழுது மடக்கினால் நிறைய அங்கக அமிலங்கள் வெளியாகும். இந்த அமிலங்கள் மண்ணின் களர், உவர்த் தன்மையைக் குறைக்கும். மேலும், கரையாத மணிச்சத்தைக் கரைத்துப் பயிர்கள் எடுக்கும் நிலைக்கு மாற்றும்.

இதன் மூலம் மண்ணில் தேவையான மாற்றத்தைப் பெறலாம். மண்ணில்  அங்ககச் சத்து சேர்வதால் நிலத்தில் இடப்படும் இரசாயன உரமும் நல்ல பயனைத் தரும். சணப்பையை எப்போதும் பயிரிடலாம். களிமண்ணைத் தவிர மற்ற எல்லா மண்ணிலும் சிறப்பாக விளையும். ஒரு எக்டர் சாகுபடிக்கு, 25-35 கிலோ விதை தேவை. விதைகளை, ஒரு கிலோ ரைசோபியம், ஆறிய 1½ லிட்டர் அரிசி அல்லது மைதா கஞ்சியுடன் சேர்த்து நன்கு கலக்கி அரை மணி நேரம் நிழலில் உலர்த்தி விதைக்கலாம். இதனால், இப்பயிர் காற்றிலுள்ள நைட்ரஜனை வேர் முடிச்சுகளில் நிலைநிறுத்திப் பயிருக்குக் கொடுக்க ஏதுவாகும். செடிகள் பசுமையாக வளர்ந்து மண்வளத்தைக் கூட்டும்.

நன்கு உழுத வயலில் விதைகளைத் தூவி மேலோட்டமாக டிராக்டரால் உழுது நீரைப் பாய்ச்சினால் விதைகள் சீராக முளைக்கும். விதைத்ததும் முதல் நீரும், மூன்றாம் நாள் இரண்டாம் நீரும், அடுத்து, 10-15 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் பாசனம் செய்தால் போதும். விதைத்ததில் இருந்து 45-60 நாட்களில், அதாவது, பூக்கும் போது உழுது மடக்கிவிட வேண்டும். மகசூலாக எக்டருக்கு 13-15 டன் பசுந்தாள் கிடைக்கும்.

தக்கைப்பூண்டு

தக்கைப்பூண்டு களர் உவர் நிலத்துக்கு ஏற்றது. மிக வேகமாக வளர்ந்து குறுகிய நாட்களில் ஏக்கருக்கு 10 டன் பசுந்தாளைத் தரும். நீர் தேங்கும் பகுதியிலும், வறட்சிப் பகுதியிலும் ஓரளவு வளரும். இதில், 3.5% தழைச்சத்தும், 0.6% மணிச்சத்தும், 1.2% சாம்பல் சத்தும் உள்ளன. இது மட்கும் போது வெளியாகும் அங்கக அமிலங்கள் களர், உவர் தன்மையைக் குறைக்கும். மேலும், கரையாத மணிச்சத்தைக் கரைத்துப் பயிருக்குக் கொடுக்கும். இத்தகைய தக்கைப்பூண்டை அனைத்துப் பருவத்திலும் அனைத்து மண்ணிலும் பயிரிடலாம். எக்டருக்கு 50 கிலோ விதை தேவை. விதைகளை, ஒரு கிலோ ரைசோபியம், ஆறிய 1½ லிட்டர் அரிசி அல்லது மைதா கஞ்சியுடன் சேர்த்து நன்கு கலக்கி அரை மணி நேரம் நிழலில் உலர்த்தி விதைக்கலாம்.

நன்கு உழுத வயலில் விதைகளை தூவி மேலோட்டமாக டிராக்டரால் உழுது பாசனம் செய்தால், சீராக முளைக்கும். விதைத்ததும் முதல் நீரும், மூன்றாம் நாள் இரண்டாம் நீரும், அடுத்து, 10-15 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் பாசனம் செய்தால் போதும். விதைத்ததில் இருந்து 45-60 நாட்களில், அதாவது, பூக்கும் போது உழுது மடக்கிவிட வேண்டும். எக்டருக்கு 25 டன் பசுந்தாள் கிடைக்கும்.

<img class=”i-amphtml-intrinsic-sizer” style=”font-family: Roboto, ‘Helvetica Neue’, sans-serif; max-width: 100%; display: block !important;” role=”presentation” src=”data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” />

கொளுஞ்சி

இதை ஆடு, மாடுகள் மேயாது. மெதுவாக வளரும். இதை 2-4 முறை தொடர்ந்து பயிரிட்டால் இதன் விதைகள் நிலத்தில் விழுந்து, அடுத்தடுத்துத் தானாகவே முளைக்கும். கடும் வறட்சியைத் தாங்கும் என்பதால் கோடைத் தரிசில் பயிரிடலாம். இலகுவான மண்ணுக்கு ஏற்ற கொளுஞ்சியை, இடைப்பயிராக தென்னந்தோப்புகளில் பயிரிடலாம். இதை, எப்போதும் எல்லா மண்ணிலும் பயிரிடலாம். மணல் கலந்த மண் கொளுஞ்சிக்கு மிகவும் ஏற்றது. எக்டருக்கு 15-20 கிலோ விதை தேவை. விதைகளை, 1½ முதல் 2 லிட்டர் அடர் கந்தக அமிலத்தில் 30 நிமிடம் ஊற வைக்க வேண்டும். பின்பு 10-15 முறை நீரில் நன்கு கழுவி நிழலில் உலர்த்தி விதைக்க வேண்டும்.

விதைத்ததும் முதல் நீரும், மூன்றாம் நாள் இரண்டாம் நீரும், அடுத்து, 30 நாளுக்கு ஒரு முறையும் பாசனம் செய்தால் போதும். விதைத்த அறுபது நாளில் உழுது மடக்கிவிட வேண்டும். எக்டருக்கு 6-7 டன் பசுந்தாள் கிடைக்கும். கொளுஞ்சியில் எம்.டி.யூ.1 என்னும் இரகத்தை, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம் வெளியிட்டுள்ளது. இது, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள தனிப்பாறை என்னுமிடத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்டது. விதைகள் மஞ்சள் நிறத்தில் திரட்சியாக இருக்கும். இதன் வளர்ச்சிக் காலம் பசுந்தாள் உரப்பயிருக்கு 65-70 நாட்கள். விதையெடுப்புக்கு 120-150 நாட்கள். 9 டன் பசுந்தாள் கிடைக்கும். 400 கிலோ விதைகள் கிடைக்கும்.

மணிலா அகத்தி

இது நீர்வாழ் வெப்ப மண்டலப் பயறுவகைப் பசுந்தாள் பயிர். இதில் தண்டு மற்றும் வேர் முடிச்சுகள் இருக்கும். பிலிப்பைன்சில் உள்ள சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் மூலம் இந்தியாவுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. வெள்ளம் மற்றும் நீர் தேங்கும் பகுதிகளில் நன்கு வளரும். விதை மூலமும், நாற்றுகள், வேர்த்தண்டுகள் மூலமும் பயிரிடலாம். அனைத்துப் பருவத்துக்கும் ஏற்றதாக இருந்தாலும், பிப்ரவரி-மே காலத்தில் விதைத்தால் அதிக அங்கக உயிர்ப்பொருள் கிடைக்கும். கரிசல், செம்மண்ணில் செழிப்பாக வளரும். உவர் களர் மண்ணுக்கு ஏற்றதல்ல. எக்டருக்கு 40 கிலோ விதை தேவை. இந்த விதைகளை, 4 லிட்டர் அடர் கந்தக அமிலத்தில் 10 நிமிடம் ஊற வைக்க வேண்டும்.

பின்பு 10-15 முறை நீரில் நன்கு கழுவ வேண்டும். பின் ஒரு கிலோ ரைசோபியத்தில் விதை நேர்த்தி செய்து பரவலாகத் தூவி நீரைப் பாய்ச்ச வேண்டும். மூன்றாம் நாள் உயிர் நீரும், அடுத்து, 15-20 நாளுக்கு ஒரு முறையும் பாசனம் செய்ய வேண்டும். விதைத்து 45-50 நாட்களில்  உழுது மடக்கிவிட வேண்டும். எக்டருக்கு 20 டன் பசுந்தாள் கிடைக்கும்.

சித்தகத்தி

எப்போதும் விதைக்கலாம். ஆனாலும், மார்ச் ஏப்ரல் விதைப்பு, விதை உற்பத்திக்குச் சிறந்தது. எல்லா மண்ணிலும் நன்றாக வளரும். எக்டருக்கு 30-40 கிலோ விதை தேவை. விதைகளை ஒரு கிலோ ரைசோபியம், ஆறிய 1½ லிட்டர் அரிசி அல்லது மைதாக் கஞ்சியுடன் சேர்த்து நன்கு கலக்கி அரை மணி நேரம் நிழலில் உலர்த்தி விதைக்கலாம். விதைத்ததும் முதல் நீரும், மூன்றாம் நாள் உயிர் நீரும், அடுத்து, 25-30 நாளுக்கு ஒரு முறையும் பாசனம் செய்ய வேண்டும். விதைத்து 45-60 நாட்களில், அதாவது, பூக்கும்போது உழுது மடக்கிவிட வேண்டும். எக்டருக்கு 15-18 டன் பசுந்தாள் கிடைக்கும்.

நரிப்பயறு

கால்நடைத் தீவனமாக, உரமாகப் பயன்படுகிறது. கொடி போல் படர்ந்து அடர்த்தியாக வளரும். நிலத்தில் உழுது விடுவதற்கு முன் இரண்டு மூன்று முறை அறுவடை செய்யலாம். எப்போதும் விதைக்கலாம் என்றாலும், மார்ச் ஏப்ரல் விதைப்பு விதை உற்பத்திக்குச் சிறந்தது. நெல் தரிசிலும் களி மண்ணிலும் நன்கு வளரும். எக்டருக்கு 10-15 கிலோ விதை தேவை. விதைகளை ஒரு கிலோ ரைசோபியம், ஆறிய 1½ லிட்டர் அரிசி அல்லது மைதாக் கஞ்சியுடன் சேர்த்து நன்கு கலக்கி அரை மணி நேரம் நிழலில் உலர்த்தி விதைக்கலாம். விதைத்ததும் முதல் நீரும், மூன்றாம் நாள் உயிர் நீரும், அடுத்து, 25-30 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் பாசனம் செய்தால் போதும். விதைத்து 45-60 நாட்களில், அதாவது, பூக்கும் போது உழுது மடக்கிவிட வேண்டும். எக்டருக்கு 6-8 டன் பசுந்தாள் கிடைக்கும்.

பசுந்தாள் பயிர்களின் நன்மைகள்

நிலத்தில் மடக்கி விடப்படும் பசுந்தாள் பயிர்களை, கண்களுக்குப் புலப்படாத பல கோடி நுண்ணுயிரிகள் தாக்கும். இப்படிச் சிதைவுறும் பயிர் வகைகளில் உள்ள பேரூட்ட, நுண்ணூட்டச் சத்துகள் வெளியாகி, அடுத்துப் பயிரிடப்படும் பயிர்கள் செழித்து வளர உதவும். நுண்ணுயிர்கள் பெருகும்போது, அவற்றிலிருந்து பலவித அங்கக அமிலங்கள், வளர்ச்சி ஊக்கிகள், நொதி மற்றும் சர்க்கரைப் பொருள்கள் வெளிப்படும். இவை, கரையாத நிலையிலுள்ள சத்துகளைக் கரைத்துப் பயிர்களுக்குக் கொடுத்து நன்கு வளரச் செய்யும்.

காற்று, நீர் மூலம் ஏற்படும் மண்ணரிப்பைத் தடுக்கும். நிலத்தின் நீர்ப்பிடிப்புத் திறன் மேம்படும். நிலத்தின் அமைப்பும் சீராகும். களைகள் கட்டுக்குள் இருக்கும். பொதுவாக, நீண்ட ஆணிவேரைக் கொண்ட பசுந்தாள் பயிர்கள், நிலத்தில் ஆழமாக ஊடுருவிச் சத்துகளைக் கிரகிப்பதுடன், இறுக்கமான பகுதிகளை நெகிழச் செய்யும். இதனால், நிலத்தில் நீர் ஊடுருவும் தன்மை மிகுவதால், மழைநீரை நிறையச் சேமிக்க முடியும். கோடையில் இந்தப் பயிர்கள் நிலப்போர்வையாக அமைந்து நிலத்திலுள்ள நீர் ஆவியாவதைத் தடுக்கும். இதன் விளைவாக, மண்ணின் ஆழத்திலுள்ள கேடு விளைக்கும் உப்பினங்கள் மேலே வராமல் தவிர்க்கப்படும். 

மண்ணில் கரிமச்சத்து மிகும். இதனால், இரசாயன உரங்களைப் பயிர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் திறன் கூடும். பொதுவாக, நிலத்தில் இடப்படும் இரசாயன உரங்கள், ஆவியாதல், களியோடு சேர்ந்து நிலைகொள்ளல், பாசன நீருடன் கரைந்து வெளியேறுதல் போன்ற பலவித இழப்புகளுக்கு உள்ளாகும். ஆனால், கரிமப் பொருள்கள் நிறைந்துள்ள நிலத்தில், இம்மாதிரியான இழப்புகள் குறைவதுடன், பயிர்களுக்கான சத்துகள் சீராகக் கிடைக்கும்.

பசுந்தாள் உரப்பயிர்கள் காற்றிலுள்ள தழைச்சத்தை 70% வரை வேர் முடிச்சுகளில் நிலைநிறுத்தி, அதில் ஒரு பகுதியை நிலத்தில் சேர்க்கும்.  இதனால் நிலம் வளமடையும். மேலும், இவற்றை நிலத்தில் மடக்கி உழும் போது ஏக்கருக்கு 25-45 கிலோ தழைச்சத்து நிலத்துக்குக் கிடைக்கும். தக்கைப்பூண்டு போன்றவற்றின் இலைகளில் உள்ள திரவம் அமிலத்தன்மை மிக்கது. இதனால், களர் நிலம் சீராகும்.    சோடிய அயனிகள், சோடியம் சார்ந்த உப்புகள் நிறைந்த நிலம் களர் நிலமாகும். இந்த நிலத்தில் மண்ணின் கார அமிலத் தன்மை 8.5க்கு அதிகமாகவும், பரிமாற்றத்துக்கு உரிய சோடிய அயனியின் அளவு 15% மேலும் இருக்கும்.

களர் மண்ணில் சோடிய அயனிகள் இருப்பதால் நிலத்தின் மேற்பரப்பில் மண்ணின் கட்டமைப்புகள் சீராக இருப்பதில்லை. அதனால், மண்ணில் காற்றோட்டம், நீர்ப்பிடிப்புத் திறன் ஆகியன பயிர் வளர்ச்சிக்கு உகந்தவையாக இருப்பதில்லை. மேலும், காயும் மேல்மண் கடினமாக மாறும். இதனால், விதைக்குள் இருந்து வெளிவரும் இளஞ்செடிகள் முளைத்து மேலே வர முடிவதில்லை. மேலும், இந்நிலங்களின் கீழ்மண்ணும் இறுகிக் கெட்டியாக இருப்பதால் வேர்கள் ஊடுருவிச் செல்வதும் கடினம். எனவே, இவ்வகை நிலங்களில் பயிர்களின் வளர்ச்சிக்  குன்றி மகசூல் வெகுவாகப் பாதிக்கப்படும்.

பொதுவாகப் பசுந்தாள் பயிர்களில் நிறைந்துள்ள பொட்டாசியம், கால்சியம், மக்னீசியம் ஆகிய சத்துகள் களர் நிலம் மேம்பட மிகவும் ஏற்றவை. இந்த வகையில், தக்கைப்பூண்டு களர் மற்றும் ஈரம் நிறைந்த நிலங்களிலும் நன்றாக வளரும். இதன் இலைகளில் உள்ள அமிலச்சாறும், புரதச்சத்தும் களரைத் தாங்கி வளரும். இதிலுள்ள கால்சிய அயனிகள் களர் மண்ணிலுள்ள சோடிய அயனிகளை வெளியேற்ற உதவுகின்றன.

களர் நிலத்தில் பசுந்தாள் உரங்களை இடுவதால் மண்ணின் பௌதிகத் தன்மைகள் மேம்படும். மண்ணின் கட்டமைப்புச் சீராகும். இணக்கமான மண்ணில் நீர்ப்பிடிப்புக் கூடும். இறுக்கமான மண்ணில் நீர் வடிதலுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலை உண்டாகும். இம்மாற்றங்கள், களர் நிலத்திலுள்ள சோடிய அயனிகள் வெளியேறிச் செல்லச் சாதகமாக உள்ளன.

எனவே, மண்வளத்தைப் பெருக்க, உழவர் பெருமக்கள் கடைப்பிடிக்கும் பயிர்ச் சுழற்சியில், தக்கைப்பூண்டு, மணிலா அகத்தி, சணப்பை முதலிய பசுந்தாள் உரப்பயிர்களைச் சேர்த்துக் கொண்டால் உரிய பயன்களைப் பெறலாம். மண்வளம் காப்போம்; உயர் விளைச்சல் பெறுவோம்.

முனைவர் மு.சண்முகநாதன், முனைவர் இல.சித்ரா, முனைவர் வ.பாஸ்கரன், கரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையம், சிறுகமணி – 639 115, திருச்சி மாவட்டம்.

பகிரவும்:

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories