பச்சை பயறு களை நிர்வாகம்

களை முளைப்பதற்கு முன்பு களைக்கொல்லியான பெண்டிமெத்தலின் பாசன நிலையில் ஏக்கருக்கு3.3 லிட்டர் மழை நேரமாக இருந்தால்2.5 லிட்டரை விதைத்த மூன்றாம் நாளில் தட்டை விசிறி நு ன் குரல் கொண்ட ராக்கர் தெளிப்பானில் ஒரு ஏக்கருக்கு 500 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும் அல்லது கலை முடித்த பின்பு தெளிக்ககும் க்ளைகோலியான குயிசல்பை மருந்து எக்டருக்கு 50 கிராம் என்ற அளவில் விதைத்த 15- 20 நாளில் தெளிக்க வேண்டும். களைக்கொல்லி தெளிக்கவில்லை என்றால் விதைத்த 15ஆம் நாளில் மற்றும் 30வது நாளில் கை களை எடுக்க வேண்டும்.

இலைவழி நுண்ணூட்டம்

இலைவழி நுண்ணூட்டம் ஆக ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் என் ஏ ஏ 40 மில்லி கிராம் மற்றும் சாலிசிலிக் அமிலம் நூறு மில்லி கிராம் கலந்து பூக்கும் தருணத்திலும் மற்றும் 15 நாட்கள் கழித்தும் தெளிக்க வேண்டும். மகசூலை அதிகரிக்க இலை தெளிப்பான் ஒரு சதவீதம் விதைத்த 30 மற்றும் 40 நாளில் தெளிக்க வேண்டும்.

பகிரவும்:

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories