பழவகைகளை எவ்வளவு இடைவெளியில் நட வேண்டும்

பலா

வரிசைக்கு வரிசை மற்றும்செடிக்குச் செடி 8 x8மீட்டர் இடைவெளி

நாவல்

வரிசைக்கு வரிசை மற்றும் செடிக்கு செடி பத்து மீட்டர் இடைவெளி

இலந்தை

செடிக்குச் செடி 8 மீட்டர் இடைவெளி

அத்திப்பழம்

செடிக்கு செடி 5.7 மீட்டர் இடைவெளி

முலாம்பழம்

பார்சலுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி இரண்டடி இடைவெளி செடிக்குச் செடி 0.6 மீட்டர் இடைவெளி

முள் சீதாப்பழம்

வரிசைக்கு வரிசை மற்றும் செடிக்குச் செடி 5 x5 மீட்டர் இடைவெளியில் நடவேண்டும்.

பகிரவும்:

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories