உயிர் உரங்களின் பயன்கள் மற்றும் பயிருக்கு பயன்படுத்தும் அளவுகள்

உயிர் உரங்களின் பயன்கள் மற்றும் பயிருக்கு பயன்படுத்தும் அளவுகள்
பெயர் – அசோஸ்பைரில்லம்
ஒரு ஏக்கருக்கு – 3 கிலோ
பயன் – பயிர்களுக்கு தழைச்சத்தை கிரகித்து தருகிறது
பெயர் – பாஸ்போபாக்டிரியா
ஒரு ஏக்கருக்கு – 3 கிலோ
பயன் – மண்ணில் கரையாமல் இருக்கும் மணிச்சத்தைக் கரைத்துப் பயிருக்குக் கொடுக்கும்
பெயர் – பொட்டாஷ் பாக்டீரியா
ஒரு ஏக்கருக்கு – 3 கிலோ
பயன் – மண்ணில் அங்ஙக சத்தையும் கிட்டா நிலையில் உள்ள சாம்பல் சத்தையும் பயிருக்கு கிரகித்து கொடுக்கும்
பெயர் – மைக்கோரைசா ( வேம்)
ஒரு ஏக்கருக்கு – 3 கிலோ
பயன் – மணிச்சத்து மற்றும் கந்தகசத்து,
துத்தநாக சத்து,
சுண்ணாம்புச் சத்து போன்ற சத்தக்களை பயிருக்கு எடுத்துக் கொடுக்கும்
பெயர் – டிரைக்கோடெர்மா விரிடி
ஒரு ஏக்கருக்கு – 2 கிலோ
பயன் – பயிரின் வேர்பகுதியிலுள்ள அழுகல் நோயை கட்டுப்படுத்தும்
பெயர் – சூடோமோனஸ்
ஒரு ஏக்கருக்கு – 2 கிலோ
பயன் -இல்லை புள்ளி நோய், வாடல் நோய், அழுகல் நோய்;, கருகள் நோயை கட்டுப்படுத்தும்
பெயர் – பிவேரியா
ஒரு ஏக்கருக்கு -1 கிலோ
பயன் – இயற்கை முறையில் காய்ப்புழுவை கட்டுப்படுத்தும்
பெயர் – பெசிலியோ மைசிஸ்
ஒரு ஏக்கருக்கு – 2 கிலோ
பயன் – நூற்புழுவை கட்டுப்படுத்தும்
பெயர் – வெர்டிசீலியம்
ஒரு ஏக்கருக்கு 1 கிலோ
பயன் – பயிரில் வரும் சாறுறிஞ்சும் பூச்சியை கட்டுப்படுத்தும்
பெயர் – மஞ்சள் ஒட்டுப்பொறி
ஒரு ஏக்கருக்கு – எண்ணிக்கை 15-20
பயன் – பயிரில் பறக்கும் வெள்ளை ஈ, தத்துப்பூச்சி கவர்ந்து அழிக்கும்
பெயர் – ஊதா நிறப்பொறி
ஒரு ஏக்கருக்கு – எண்ணிக்கை 5-10
பயன் – வெள்ளைஈ மற்றும் பறக்கும் பூச்சியை கட்டுப்படுத்தும்.
பெயர் – இனக்கவர்ச்சிப் பொறி
ஒரு ஏக்கருக்கு – எண்ணிக்கை – 6
பயன் – காய்கனி பயிரில் இருக்கும் பழ வண்டு மற்றும் முருங்கையில் இருக்கும்
பழவண்டுகளை கவர்ந்து கட்டுப்படுத்தும்

பகிரவும்:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories