March 5, 2022

கொசுக் கடியில் இருந்து தப்பிக்க புதிய ஸ்மார்ட் சாதனம் கண்டுபிடிக்கபட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் மட்டுமல்ல கொசு பிரச்சனை உலகம் முழுவதுமே இருக்கிறது. இரவில் தூங்கவிடாமல் தொந்தரவும்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories