June 2022

பச்சை பட்டாணி

மண் செம்மண் பூமியிலும் ,களிமண் பூமியிலும் வளரும். இதற்கு குளிர்ந்த வானிலை தேவைப்படும்.

Read More »

காசினிக்கீரை

நாற்றங்கால் தயாரிப்பு நிலத்தை நன்றாக உழவு செய்து பிறகு 2 மீட்டர் நீளம்

Read More »

சம்பங்கி பூ

  களை நிர்வாகம் சிறிய செடியாக இருக்கும் பொழுது பத்து நாட்களுக்கு ஒரு

Read More »

மண்ணின் தன்மை

மண்ணானது நல்ல பொலபொலப்பு தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும். மண்ணில் உயிரினங்கள் இருக்க வேண்டும்

Read More »

வாத்து

  குடற்புழு நீக்கம் அதிக முட்டை இடுவதற்கு குடற்புழுநீக்க முக்கியமானது. வாத்துகளை தட்டைப்புழு,

Read More »

மக்காச்சோளம்

  களை நிர்வாகம் விதைத்த மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு மண்ணில் போதுமான ஈரம்

Read More »

முயல்

வீட்டு மேலாண்மை ஒரு முயலுக்கு நான்கு சதுர இடம் தேவைப்படும் .அதாவது 2

Read More »

தக்காளி

நாற்றங்கால் தயாரித்தல் நாற்றங்கால் தயாரிக்க தொழுஉரம், மண,ல் செம்மண் ஆகியவற்றை சம அளவில்

Read More »

திணையின் வரலாறு

சிறுதானிய பயிர் வகைகளில் ஒன்றாகும். பண்டைய காலத்திலிருந்தே உணவு தானியமாக பயிரிடப்படுகிறது. இது

Read More »

மின் இயந்திரம்

மின்சாரத்தில் இயங்கும் தரம் பிரிக்கும் இயந்திரத்தை வெவ்வேறு வேகங்களில் இயக்கலாம். 580 கிலோ

Read More »

பிரம்மாஸ்திரம்

பூச்சிகளின் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் ஒரு இயற்கை பூச்சிவிரட்டி ஆகும். இதற்கு நொச்சிஇலை

Read More »

புகையிலை கரைசல்

புகையிலை கரைசல் தெளிப்பதன் மூலம் பூச்சிகள் மற்றும் புழுக்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும். இதற்கு நான்கு

Read More »

ஆட்டு கொட்டகை

மேய்ச்சல் தரையில் ஆடுகள் வளர்க்கும் போது ஆடுகள் நனையாமல் இருப்பதற்கும் ஓய்வு எடுப்பதற்கு

Read More »

ஊசி மல்லி ( முல்லை)

முல்லைக்பூ கொடி வகையைச் சேர்ந்த தாவரமாகும். இது இந்தியா, இலங்கை, தாய்லாந்து, மியான்மார்

Read More »

கனகாம்பரம் பயன்கள்

  மாலைகளில் பிறமலர்களுடன் சேர்த்து பின்னவும் வழிபாட்டின் போது பயன்படுகிறது. அலங்காரப் பொருட்களிலும்

Read More »

துளசி பட்டம்

விதைத்தல் நாற்றுகள் 6 வாரங்களில் நான்கு முதல் ஐந்து இலைகளுடன் காணப்படும். அப்பொழுது

Read More »

கீழாநெல்லி

கீழாநெல்லி ஒரு மருத்துவ குணமுடைய செடி ஆகும். செடி முழுவதும் மருத்துவ பயன்பாடு

Read More »

மல்லிகை

மல்லிகை பூக்கள் நல்ல நறுமணம் உடையவை .பெண்கள் தலையில் சூடிக் கொள்ளவும் மாலையாக

Read More »

ஆமணக்கு

ஆமணக்குச் செடி எப்பொழுதும் பசுமையோடு இருக்கும்.ஒரு வகையான புதர்ச் செடியாகும். பத்து மீட்டர்

Read More »

கொழிஞ்சி

மணற்பாங்கான நிலங்களில் நன்றாக வளர்கிறது வளர்ச்சியைத் தாங்கும் தன்மையுடையது. ஒருமுறை விதை விதைத்

Read More »

சணப்பு

சணப்பு மிக வேகமாக வளரக்கூடிய இந்தப் பயர் தழை உரத்திற்காக நாருக்காகவும் பயிர்

Read More »

கத்திரியில் கொழுந்து இலை அதிகமாக வருது அந்த நோய் கட்டுப்படுத்த என்ன செய்யணும்

கத்திரி செடியில் சிற்றிலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட செடிகளின் இலைகள் சிறிது சிறிதாக இருக்கும்.

Read More »

மண் பரிசோதனை

அங்கக உரங்கள் இடும்போது நிலத்தில் கடைசி உழவுக்கு முன்னதாக தொழுவுரத்தைக் எக்டருக்கு 12

Read More »

திராட்சை

  திராட்சை என்பது திராட்சை பேரினத்தில் உள்ள இனங்களில் ஒன்றாகும். இது மொராக்கோ

Read More »

கேழ்வரகு

கேழ்வரகு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை விளையும் தானிய பயிராகும். இதே வேறு பெயர்களில் ராகி

Read More »

மல்லிகையில் பூ காம்புஅழுகல் ஏற்படுவது எதனால் இதனை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்.

மல்லிகையில் பூ காம்புஅழுகல் ஏற்படுவது எதனால் இதனை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம். மல்லிகையில் மொட்டுபுழு

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories