July 2022

பப்பாளி சாகுபடி

பப்பாளிப் பயிர் பலவகைப்பட்ட மண்ணிலும் வளரக்கூடியது. எனினும் களிமண் பூமி சாகுபடி செய்ய

Read More »

கோகோ\ களை நிர்வாகம்

பூச்செடிகள் மரங்கள் ஆகும்வரை செடிகளைச் சுற்றி களைச் செடிகளை அகற்றி சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள

Read More »

அரளிப்பூ பயன்கள்

தூசு இரைச்சல் போன்றவற்றை தடுக்கும் திறன் இந்த தாவரத்திற்கு உள்ளது. மண்ணரிப்பை தடுப்பதால்

Read More »

புதினா சாகுபடி

வளமான ஈரப்பதம் உள்ள மண் விவசாயிகளுக்கு மிகவும் உகந்ததாகும். களிமண் வண்டல் மண்

Read More »

முருங்கைக்காயில் நடுத்தரமான உள்ள காய் கொம்பு உடைந்து காய்கீழே விழுகிறது என்ன செய்வது

நுண்ணூட்டச் சத்துக்களின் பற்றாக்குறையாக இருக்கும். எனவே ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் 200 கிராம் கடலை

Read More »

முள் சீத்தாப்பழம்

முள் சீத்தா வரட்சியைத் தாங்கி வளரக்கூடிய பழமாகும். அமேசான் காடுகள் சீதாவின் பிறப்பிடமாகும்

Read More »

நாவல் பழம்

நாவல் மரம் ஒரு பசுமை மாறாத வெப்பமண்டல புதிய ஒரு மரமாகும் .நாவல்

Read More »

தரை வண்டுகள்

தரைவண்டுகளில் சில வகைகளில் நன்மை செய்யக்கூடியவை யாகும். சில வகைகள் தீமை செய்யக்

Read More »

தீனிப்பொறி

    பூச்சிகளைக் கவர்ந்து இழுக்கும் தீனியை கவர்ச்சிப் பொறிகளை வைத்தால் பூச்சிகள்

Read More »

வெள்ளைபுழு வேர்ப்பகுதியில் சென்று வேர்களை அழிக்கிறது இதற்கு என்ன தீர்வு

கரும்புப் பயிரில் வெற்புழுவை கட்டுப்படுத்த உயிரியல் முறையையே மிகச்சிறந்ததாகும் .அந்த வகையில் புழுக்களை

Read More »

பிரம்மாஸ்திரம்

  பூச்சிகளின் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் ஒரு இயற்கை பூச்சிவிரட்டி ஆகும் .இதற்கு

Read More »

இனகவர்ச்சிப் பொறி

பூச்சியை முன்னெச்சரிக்கை திட்டத்தின் மூலமாக வயலில் உள்ள பூச்சிகளை இருப்பை கண்டு பிடிப்பதற்கு

Read More »

தர்பூசணியின் பயன்கள்

கோடைக் காலத்தில் கிடைக்கும் தர்பூசணிப் பழத்தை உட்கொண்டால் உடலுக்கு குளர்ச்சி கிடைக்கும். தர்பூசணியில்

Read More »

பசுந்தழை உரம்

பசுந்தழை உரம் என்பது பயறு வகை தாவரங்கள் அல்லது மரங்களின் இலைகளை வயல்களில்

Read More »

சாமையின் பயன்கள்

சாமை உடல் அசதி மற்றும் தளர்ச்சியை நீக்கி சுறுசுறுப்பைத் தரும். எலும்புகளுக்கு ஊட்டம்

Read More »

மொச்சை வரலாறு

மொச்சைப் பயறு வகை தாவர வகையாகும் .மொச்சையும் அவரையும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை.

Read More »

ஊட்டமேற்றிய எரு

இயற்கை விவசாயத்தின் அடிப்படையில் உரங்களை இயற்கையாக கிடைக்கும் பொருட்களை கொண்டு விவசாயம் செய்வதே

Read More »

தொல்லுயிரி

காற்றில்லாத இடத்தில் வாழும் ஒரு வகை உயிரிகள் தொல்லுயிரிடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. 200

Read More »

அந்திமந்தாரை கரைசல்

வைரஸ் தாக்குதலுக்கு இயற்கை மருந்தாக அந்திமந்தாரை கரைசல் பயன்படுகிறது. அந்திமந்தாரை கரைசல் தயாரிக்க

Read More »

மலர் சாகுபடி

மலர் சாகுபடி சாகுபடியில் ஊடுபயிராக கீரைகள் மூலிகை பயிர்கள் காய்கறிகள் போன்றவற்றை பயிரிட்டு

Read More »

கிழங்கு வகைகள்

  மரவள்ளிக்கிழங்கு ஊடுபயிர்கள் மரவள்ளிக்கிழங்கு ஊடுபயிராக வரப்பு ஓரங்களிலும் ஆமணக்கு துவரை ஆகியவற்றை

Read More »

ASD – 16 நெற்பயிரில் கதிர் வரும் பருவத்தில் என்ன உரங்களை இடவேண்டும்

கற்பூர கரைசல் தெளிப்பதன் மூலம் கதிரைதாக்கும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம். தொடர்ந்த மேம்படுத்தப்பட்ட அமிர்த

Read More »

உரங்கள்

  எலுமிச்சை மரம்வளர்ந்து 7 வருடங்கள் ஆகிறது. ஆனால் காய்ப்பதில்லை கிடைப்பதற்கு வழி

Read More »

அமிர்த கரைசளுக்கும் மேம்படுத்தப்பட்ட அமிர்தகரைசலக்கும் என்ன வித்தியாசம்?,

அமிர்த கரைசளுக்கும் மேம்படுத்தப்பட்ட அமிர்தகரைசலக்கும் என்ன வித்தியாசம்?, மாட்டுச்சாணம், கோமியம் ,வெல்லம் ,தண்ணீர்

Read More »

அண்ணாச்சி பழம்

களை நிர்வாகம் களைகள் இல்லாமல் பராமரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு முறை உரமிடும் பொழுதும்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories