இளம் விவசாயி

சோளத்தை தாக்கும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த இரண்டு முறைகள் இருக்கு. என்னென்ன இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம்..

1.. சோளத்தை தாக்கும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் முதல் முறை “கைவினை முறை” முட்டைப்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories