உரங்கள் தொழில்நுட்ப

#உயிர் உரங்கள், ஊட்ட உரங்கள் மற்றும் பூச்சி விரட்டிகள் போன்றவற்றை குறித்து கேள்வி பதில்கள்#உயிர் உரங்கள், ஊட்ட உரங்கள் மற்றும் பூச்சி விரட்டிகள் போன்றவற்றை குறித்து கேள்வி பதில்கள்

#உயிர் உரங்கள், ஊட்ட உரங்கள் மற்றும் பூச்சி விரட்டிகள் போன்றவற்றை குறித்து கேள்வி

Read More »

#உயிர்உரங்களின் பயன்கள் மற்றும் பயன்படுத்தும் முறைகள், கேள்வி பதில்கள்

#உயிர்உரங்களின் பயன்கள் மற்றும் பயன்படுத்தும் முறைகள், கேள்வி பதில்கள் 1.சூடோமோனஸ் புளோரோசன்ஸ் என்றால்

Read More »

பஞ்சகாவ்யாவை தெளிக்க இதுதான் சரியான முறை.. இந்த அளவில் தெளித்தால் பயிர்கள் செழிக்கும்..

பஞ்சகாவ்யா தெளிக்கும் முறை கரைசல் அதிகம் மற்றும் குறைந்த அளவு செறிவைக் காட்டிலும்

Read More »

பஞ்சகவ்யம் எப்படி தயாரிக்கணும்? எப்படி பயன்படுத்துணும்? தெரிஞ்சுக்க இதை வாசிங்க..

பஞ்சகவ்யம் பஞ்சகவ்யம் என்பது பசுவிலிருந்து கிடைக்கும் ஐந்து பொருட்களால் உருவாக்கப்படும் ஒரு உயிரி

Read More »

கரும்பு தோகை உரம் தயாரிப்பின்போது எந்த மாதிரியான இடுபொருட்களை பயன்படுத்தணும்?…

கரும்பு தோகை உரம் தயாரிப்பின்போது பயன்படுத்த வேண்டிய இடுபொருட்கள் நுண்ணுயிர் கூட்டுக் கலவை

Read More »

இயற்கை விவசாயத்தில் நம் முன்னோர்கள் அதிகளவு பயன்படுத்தியது எது தெரியுமா? “ஜீவாமிர்தம்’…

இயற்கை வேளாண்மையில் நம் முன்னோர்கள் அதிகளவு ஜீவாமிர்தம் பயன்படுத்திக்கின்றனர். ஜீவாமிர்தம் மண்ணீலுள்ள நுண்ணுயிரிகளை

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories