ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம்

நெல் சாகுபடியில் இலைச்சுருட்டு புழுத் தாக்குதல் – கட்டுப்படுத்தல்!

சம்பா நெல் சாகுபடியில் இலைச்சுருட்டு புழுத்தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்தி உயர் விளைச்சல் பெற்ற புதுக்கோட்டை

Read More »

உவர் நீர் மீன்உற்பத்தி

உவர்நீர் மீன் வளம் உவர் நீரின் உர மேலாண்மை உவர்நீர் மீன் வளம் நம் நாட்டில் உவர் நீரில் அதிகமாக இறால் உற்பத்தியாகிறது.

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories