கருவிகள்

பூச்சி தாக்குதலை கண்டறிய இவ்வளவு கருவிகள் இருக்கா? படிச்சு பாருங்க தெரியும்..

பூச்சி தாக்குதல் கண்டறியும் கருவிகள் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் பூச்சிகளின் அலையும் தன்மையினை

Read More »

உழவு முதல் அறுவை வரை பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…

நம் நாட்டு வேளாண்மைக்குத் தகுந்தவாறு பல்வேறு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories