கலப்பு பயிர் விவசாயி

வசம்பு கொண்டு தயாரிக்கப்படும் பூச்சி விரட்டி எப்படியெல்லாம் பயன்படுகிறது தெரியுமா?…

வசம்பு பூச்சி விரட்டி வசம்பு என்னும் அற்புத மூலிகையை பயன்படுத்தி மூலிகை பூச்சிவிரட்டி

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories