கால்நடைகள் வாங்க

வெள்ளாடு வளர்ப்புக்கு பெட்டை ஆடுகளை தேர்வு செய்ய இந்த முறை உதவும்..

பெட்டை ஆடுகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றவர்கள் பண்ணையில் தேர்வு செய்யும்போது தலை குறுகியதாகவும், கழுத்து

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories