கால்நடைகள்

கால்நடையை பற்றிய நாட்டு பழமொழிகளும் அவற்றை தாக்கக்கூடிய மடிநோயை தடுக்கும் முறைகளும்

கால்நடையை பற்றிய நாட்டு பழமொழிகளும் அவற்றை தாக்கக்கூடிய மடிநோயை தடுக்கும் முறைகளும் “மாடா

Read More »

ஆட்டுப்பண்ணை தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த முக்கிய விபரங்களை தெரிந்து வைத்துகொள்ள வேண்டும்.

ஆட்டுப்பண்ணை தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த முக்கிய விபரங்களை தெரிந்து வைத்துகொள்ள வேண்டும்.. **

Read More »

விவசாயத்தைக் காட்டிலும் கால்நடைவளர்ப்பு மூலம் மும்மடங்கு லாபம் எடுக்க முடியும். எப்படி?.

கால்நடை வளர்ப்பு தமிழ்நாட்டில் கால்நடைகளுக்கென்றே சென்னையில் தனியாக மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் செயல்பட்டு

Read More »

மழை மற்றும் பனிக் காலங்களில் ஆடுகள் அதிக நேரம் மேய்ந்தால் ஆபத்துதான்…

மழைக்காலத்திலும், பனிக்காலத்திலும் தளிர் இலைகளையும், புற்களையும் ஆடுகள் உண்ணும் போது அவற்றுக்கு செரிமான

Read More »

இறந்த கால்நடைகளை கவனமாகக் கையாளவேண்டும் – கால்நடை பராமரிப்புத்துறை வலியுறுத்தல்!

நோய் பரவ வாய்ப்பு உள்ளதால், விவசாயிகள் தங்கள் வளர்ப்புக் கால்நடைகள் இறந்தால், அவற்றின்

Read More »

ஆட்டுப்பண்ணை

ஆட்டுப்பண்ணை மனிதன் முதன் முதலில் வீடுகளில் வளர்க்கத் துவங்கிய பிராணி ஆடு ஆகும்.

Read More »

தீவன மேலாண்மை

தீவன மேலாண்மை வெள்ளாடு மேய்ச்சல் மற்றும் அடர்தீவனம் கொண்டு பராமரித்தால் அதிக பட்சம்

Read More »

தாது உப்புக்கள் பற்றாக்குறையால் கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்

தாது உப்புக்கள் பற்றாக்குறையால் கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் தாதுப்புகள் கால்நடைகளின் உடலில் சுமார்

Read More »

வீட்டு மேலாண்மை

வீட்டு மேலாண்மை கன்று பராமரிப்பு பிறந்தவுடன் கன்று பராமரிப்பு கன்று பிறந்தவுடனேயே, அவற்றின்

Read More »

கால்நடை இனங்கள்

கால்நடை இனங்கள் கறவை இனங்கள் சாஹிவால் அதிகமாக பஞ்சாப், அரியானா, உத்திரபிரதேசம், டெல்லி,

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories