கிழங்கு சாகுபடி

கிழங்கு வகைகள்

  மரவள்ளிக்கிழங்கு ஊடுபயிர்கள் மரவள்ளிக்கிழங்கு ஊடுபயிராக வரப்பு ஓரங்களிலும் ஆமணக்கு துவரை ஆகியவற்றை

Read More »

சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு எங்க இருந்தாலும் கூண்டுப்புழு வண்டு இருக்கும்: அதை எப்படி தடுப்பது?…

பூச்சி தாக்குதலின் அறிகுறிகள்: 1.. தமிழகத்தில் சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு பயிரிடப்படும் எல்லா இடத்திலும்

Read More »

மஞ்சள், மரவள்ளிக் கிழங்கு சாகுபடியில் நவீன இயந்திரங்கள் மூலம் கூடுதல் வருவாய்…

தோட்டக்கலைப் பயிர்களான மஞ்சள், மரவள்ளிக் கிழங்கு சாகுபடியில் நவீன இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்

Read More »

மரவள்ளியை பூச்சிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பது எப்படி?

மரவள்ளியை பூச்சிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பது எப்படி? மரவள்ளியைத் தாக்கும் பூச்சிகள் பயிரிடப்படும் மரவள்ளிகளை தற்போதைய

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories