சிறுதானியங்கள் சாகுபடி

சாமையின் பயன்கள்

சாமை உடல் அசதி மற்றும் தளர்ச்சியை நீக்கி சுறுசுறுப்பைத் தரும். எலும்புகளுக்கு ஊட்டம்

Read More »

திணையின் வரலாறு

சிறுதானிய பயிர் வகைகளில் ஒன்றாகும். பண்டைய காலத்திலிருந்தே உணவு தானியமாக பயிரிடப்படுகிறது. இது

Read More »

கொள்ளு உரங்கள்

அடியுரமாக எக்டருக்குஏக்கருக்கு 12.5 டன் மக்கிய குப்பை அல்லது தொழு உரம் விதைப்பதற்கு

Read More »

சிறுதானிய பயிர்களில் முக்கியமானது குதிரைவாலி

சிறுதானிய பயிர்களில் முக்கியமானது குதிரைவாலி விவசாயத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் பயிர்களில் சிறுதானியங்களும் குதிரைவாலி

Read More »

குதிரைவாலி சாகுபடி

குதிரைவாலி சாகுபடி குதிரைவாலி பயிரானது வறட்சி, தாங்கி வளரக்கூடிய மானாவாரி சிறுதானியப் பயிராகும்.

Read More »

பச்சை பயிரின் பயன்கள்

கோதுமையின் பயன்கள் வயிற்றில் புளிப்புத்தன்மை உடையவர்கள் மற்றும் புளித்த ஏப்பம் அடிக்கடி வருபவர்கள்

Read More »

மண் வளம் குறைந்த மானாவாரி நிலங்களில் கூட இந்த சிறுதானியத்திய பயிர் செய்து லாபம் அடையலாம்.

மண் வளம் குறைந்த மானாவாரி நிலங்களில் கூட சிறுதானியங்களை பயிரிடலாம். இதனால் விவசாயிகளுக்கு

Read More »

குதிரை வாலி சாகுபடி

குதிரை வாலி சாகுபடி புறக்கணிக்கப்பட்ட புஞ்சைத் தானியங்கள் இன்றைக்குப் புதியதொரு சந்தையைப் பெற்று

Read More »

கேழ்வரகு சாகுபடியில் ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை ஒரு ஹெக்டேர் நிலத்தில் அடியுரமாக 12.5

Read More »

வரகு சாகுபடி!

வரகு சாகுபடி! வரகு சாகுபடி! சிறுதானியப் பயிர்களில் ஒன்றான வரகுப் பயிர், இந்தியாவில்

Read More »

தினை சாகுபடி!

தினை சாகுபடி! தினை சாகுபடி! உலகில் பயிரிடப்படும் மிகவும் பழைமையான உணவுப் பயிர்களில்

Read More »

சாமை சாகுபடி!

சாமை சாகுபடி! சாமை சாகுபடி! சாமையானது மலைவாழ் மக்களின் முக்கிய உணவுப் பயிராக

Read More »

குதிரைவாலி பயிரை சாகுபடி செய்தால் செலவு குறைவு கூடுதல் லாபம்

சிறுதானிய பயிர்களில் முக்கியமானது குதிரைவாலி விவசாயத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் பயிர்களில் சிறுதானியங்களும் குதிரைவாலி

Read More »

சாமை சாகுபடி

சாமை என்பது மண் வளம் குறைந்த மானாவாரி (புஞ்சை) நிலங்களில் விளையும் ஒரு

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories