நாட்டு ரக விதைகள்

ஆமணக்கு

ஆமணக்குச் செடி எப்பொழுதும் பசுமையோடு இருக்கும்.ஒரு வகையான புதர்ச் செடியாகும். பத்து மீட்டர்

Read More »

சோளம் பயன்கள்

சோள உணவுகள் உடலுக்கு உறுதியை அளிக்க வல்லது. சிறுநீரை அதிகமாகப் பெருக்கும் சக்தி

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories