நோய் மேலாண்மை

தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டுத் தாக்குதல்-எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்

தென்னை மரங்களை அடிக்கடித் தாக்கும் காண்டாமிருக வண்டுகளை சாதுர்யமான முறையைப் பயன்படுத்திக், கட்டுப்படுத்துவது

Read More »

கருவேப்பிலையில் உள்ள இ லைப்புள்ளி நோயை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்

கருவேப்பிலையில் உள்ள இ லைப்புள்ளி நோயை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலையில் வரும்

Read More »

தென்னையைத் தாக்கும் அடித்தண்டு அழுகல் நோயை கட்டுப்படுத்தும் வழிகள்…

அடித்தண்டழுகல் நோய் கேனோடெர்மா லூசிடம் என்ற பூஞ்சாணத்தால் ஏற்படுகிறது. இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மரங்களில்

Read More »

தென்னை மரங்களில் செம்பான் சிலந்தி நோய் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் வழிகள்…

முக்கிய பணப்பயிராக தென்னை உள்ளது. ஏராளமான நிலங்களில் தென்னை மரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. தற்போது,

Read More »

மல்லிகையில் தோன்றும் பூஞ்சான நோயை கட்டுப்படுத்த இந்த வழிகளை பின்பற்றுங்க.

மல்லிகையில் தோன்றும் பூஞ்சான நோயை கட்டுப்படுத்தும் வழிகள் முதலில் மண்ணை நுண்கிருமி தாக்குதலில்

Read More »

குளிர்கால நோய்களில் இருந்துத் தப்பிக்க வேண்டுமா? ஒரு எளிய வழி!

சீதோஷணநிலைகளில் குளிர்காலம் என்பது எப்போதுமே அதிகளவில் நோய்களைக் கொண்டுவரும் காலமாகும். முன்னேற்பாடுகள் (Reservations)

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories