பசுமைகுடில் சாகுபடி

பசுமைக்குடில் காய்கறிகளை தாக்கும் நூற்புழுக்கள்: கட்டுப்படுத்தும் எளிய வழிமுறைகள்!

திறந்தவெளி சாகுபடியை காட்டிலும் பசுமைகுடில் சாகுபடி மூலம் குறைந்த பரப்பில் அதிக மகசூலோடு

Read More »

எந்தப் பருவத்தில் வளரக் கூடிய பயிராக இருந்தாலும் இந்த முறையில் எப்பவும் வளர்க்கலாம்;..

பல்வேறு வேளாண்மைத் தொழில்நுட்பங்கள் இருந்தாலும், பசுமைக் கூடாரத்தில் பயிர் சாகுபடி முறை மிகவும்

Read More »

விலைமதிப்பு மிக்க காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்ய “நிழல்வகைக் குடில்”…

நிழல்வகைக் குடில்: இவ்வகைக்குடில் காய்கறி சாகுபடி செய்வதற்கும், நாற்றங்கால் உற்பத்தி செய்வதற்கும் மிகவும்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories