பசுமைகுடில் சாகுபடி

எந்தப் பருவத்தில் வளரக் கூடிய பயிராக இருந்தாலும் இந்த முறையில் எப்பவும் வளர்க்கலாம்;..

பல்வேறு வேளாண்மைத் தொழில்நுட்பங்கள் இருந்தாலும், பசுமைக் கூடாரத்தில் பயிர் சாகுபடி முறை மிகவும்

Read More »

விலைமதிப்பு மிக்க காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்ய “நிழல்வகைக் குடில்”…

நிழல்வகைக் குடில்: இவ்வகைக்குடில் காய்கறி சாகுபடி செய்வதற்கும், நாற்றங்கால் உற்பத்தி செய்வதற்கும் மிகவும்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories