பட்டுப்புழு

வேளாண்மை செய்திகள்!

வேளாண்துறையில் செயல்படும் சேலம் உயிர் உரங்களை உற்பத்தி மையத்தில் புது தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி

Read More »

தரமான பட்டுக்கூடுகள் உற்பத்திக்கு ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை அவசியம்!

மல்பெரி சாகுபடியில், ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மையை விவசாயிகள் பின்பற்றினால், தரமான இலைகளை அறுவடை

Read More »

பட்டுப் புழு வளர்ப்பை அதிகரிக்க மத்திய அரசின் திட்டம் – தேனி விவசாயிகளுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது!

பட்டுப்புழு வளர்ப்பை அதிகரிக்க ஒரு உற்பத்தி, ஒரு மாவட்டம் என்ற புதிய திட்டத்தை

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories