பயிர்களின் மருத்துவம்

பூண்டின் பயன்கள்

  பூண்டில் அதிகளவு தாதுக்களும் வைட்டமின்களும் ஐயோடின் சல்பர் குளோரின் போன்ற சத்துக்களும்

Read More »

முருங்கை

முருங்கை முந்நூறு நோய்களை விரட்டும் என்பது கிராமத்துப் பழமொழி. நவீன மருத்துவமும் அதையே

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories