பயிர்களில் ஊட்டசத்து

பச்சை பயிரின் பயன்கள்

கோதுமையின் பயன்கள் வயிற்றில் புளிப்புத்தன்மை உடையவர்கள் மற்றும் புளித்த ஏப்பம் அடிக்கடி வருபவர்கள்

Read More »

காய்கறிப் பயிர்களில் எந்தெந்த சத்துகள் குறைந்தால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும்?…

காய்கறிப்பயிர்களில் முக்கியமான மூன்று சத்துகள் உண்டு. அவை, இரும்பு, துத்தநாகம், மேங்கனீசு, போரான்.

Read More »

விவசாயிகளே! இது உங்களுக்கு தான்! புயல் காலத்தில், பயிர்களைப் பாதுகாக்க ஆலோசனைகள்!

விவசாயிகள், வெள்ள பாதிப்பிலிருந்து பயிர்களை பாதுகாக்க வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய அதிகாரி பல்வேறு

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories