பயிர்களில் நோய் மேலாண்மை

மிளகாயை தாக்கும் இந்த இரண்டு பூச்சிகளும் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தும்..தடுக்கும் வழிகள் உள்ளே..

1.. செஞ்சிலந்தி: இப் பூச்சி கண்ணுக்குத் தெரியாது. தொலை நோக்கியால் மட்டுமே பார்க்க

Read More »

பல்வேறு பயிர்களும் அவற்றைத் தாக்கும் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிகளும்..

மக்காச்சோளம்.. தண்டு துளைப்பான்: தண்டு துளைப்பானை கட்டுப்படுத்த அந்து பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தை விளக்குப்பொறி

Read More »

திராட்சையில் அடிசாம்பல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த போர்டோ கலவை எப்படி பயன்படுத்தணும்?…

போர்டோ கலவை ஒரு நுண்ணு¡ட்டக்கலவை, இது அடிசாம்பல் நோயை கட்டுப்படுத்தும் தன்மை கொண்டது.

Read More »

நெற்பயிரில் இலைக்கருகல் நோய்த் தாக்குதலுக்கான அறிகுறிகள் மற்றும் தடுக்கும் வழிமுறைகள்.

நெற்பயிரில் இலைக்கருகல் நோய்த் தாக்குதல் தற்போது நடவு செய்யப்பட்டுள்ள குறுவை நெற்பயிரில் பாக்டீரியா

Read More »

உருளைக்கிழங்கில் ஏற்படும் கருகல் நோயை களைய எதிர்ப்பு மரபணுக்களை பயன்படுத்தலாம்…

உருளைக்கிழங்கில் ஏற்படும் கருகல் நோய் பாதிப்புகளை களைய எதிர்ப்பு மரபணுக்களை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது

Read More »

நெல் சாகுபடியில் இலை சுருட்டுப்புழு மற்றும் தண்டுதுளைப்பான் எப்படிக் கட்டுப்படுத்தலாம்?

இலை சுருட்டுப் புழு மற்றும் தண்டு துளைப்பான் ஏற்படுத்தும் பொருளாதார சேத நிலையான

Read More »

தக்காளி செடியில் இலைச்சுருட்டு நச்சுயிரி நோய்- பாதுகாக்கும் முறை!

தக்காளியைத் தாக்கி, விவசாயிகளுக்கு பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தும் இலைச்சுருட்ட நச்சுயிரி நோயில் இருந்து

Read More »

நெல் பயிரைத் தாக்கும் ஐந்து முக்கிய நோய்களும், அதனை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும் ஓர் அலசல்.

நெல் பயிரைத் தாக்கி, அதன் விளைச்சலைக் குறைத்து பெரும் நட்டத்தை ஏற்படுத்தும் ஐந்து

Read More »

வெங்காயத்தைத் தாக்கும் நோயைக் கட்டுப்படுத்த இந்த முயற்சி கைக்கொடுக்கும்……

வெங்காயத்தைத் தாக்கும் அடித்தாள் அழுகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பார்க்கலாம். வெங்காயமானது அல்லியேசியே

Read More »

தென்னையில் குருத்தழுகல் நோய் கட்டுபடுத்த வழிகள்

தென்னையில் குருத்தழுகல் நோய் கட்டுபடுத்த வழிகள் “பைட்டோப்தோரா பால்மிவோரா’ என்ற பூசணத்தால் தென்னையில் குருத்தழுகல் நோய் ஏற்படுகிறது. இந்த நோயால் இளங்கன்றுகள் முதல் 10 வயது மரங்கள் வரை பாதிக்கப்படும். அதிக ஈரப்பதம், குளிர்ச்சியான சூழ்நிலையில் பூசணம் வேகமாக வளர்ச்சி அடையும். நோய் பாதித்த தென்னையின் குருத்து வெண்மை கலந்த சாம்பல் நிறமாக மாறிவிடும். குருத்தின் அடிப்பாகம் பலம் இழந்து விரைவில் அழுகி துர்நாற்றம் வீசும். பாதிக்கப்பட்ட இளம் குருத்தை இழுத்தால் கையோடு எளிதில் வந்துவிடும். அறிகுறி கண்டவுடன் பாதிக்கப்பட்ட குருத்து பகுதிகளை வெட்டி எடுத்து எரித்துவிட வேண்டும். பின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் போர்டோ பசையை தடவினால் பூசணம் அழியத்துவங்கும்.

Read More »

மல்லிகைப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பங்கொட்டையிடம் தீர்வு!   தினமும் வருமானம் தரும் பயிர்களில் மலர்களுக்கு

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories