பயிர்களில் பூச்சி மேலாண்மை

சம்பங்கி பூ

  களை நிர்வாகம் சிறிய செடியாக இருக்கும் பொழுது பத்து நாட்களுக்கு ஒரு

Read More »

இனக்கவர்ச்சி பொறி

பூச்சி முன்னெச்சரிக்கை திட்டத்தின் மூலமாக வயலில் உள்ள பூச்சிகளைஇருப்பை கண்டுபிடிப்பதற்கும் தகுந்த பூச்சிக்கொல்லிகள்

Read More »

டிரைக்கோகிரம்மா முட்டை ஒட்டுண்ணிஅட்டையின் பயன்கள் மற்றும் தயாரிப்பு முறைகள்

டிரைக்கோகிரம்மா முட்டை ஒட்டுண்ணிஅட்டையின் பயன்கள் மற்றும் தயாரிப்பு முறைகள் விவசாயிகளுக்கு காய்கறிப்பயிர்களில் காய்புழுக்கள்

Read More »

மக்காசோளத்தில் படைப்புழுத் தாக்குதலும், சரியான பயிர் மேலாண்மை உத்திகளும்

மக்காசோளத்தில் படைப்புழுத் தாக்குதலும், சரியான பயிர் மேலாண்மை உத்திகளும் . விவசாய பெருமக்களுக்கும்,

Read More »

மக்காசோளத்தில் படைப்புழுத் தாக்குதலும், சரியான பயிர் மேலாண்மை உத்திகளும்

மக்காசோளத்தில் படைப்புழுத் தாக்குதலும், சரியான பயிர் மேலாண்மை உத்திகளும் . விவசாய பெருமக்களுக்கும்,

Read More »

டிரைக்கோகிரம்மா முட்டை ஒட்டுண்ணிஅட்டையின் பயன்கள் மற்றும் தயாரிப்பு முறைகள்

டிரைக்கோகிரம்மா முட்டை ஒட்டுண்ணிஅட்டையின் பயன்கள் மற்றும் தயாரிப்பு முறைகள் விவசாயிகளுக்கு காய்கறிப்பயிர்களில் காய்புழுக்கள்

Read More »

கத்திரியை தாக்கும் காய்துளைப்பானைக் கட்டுப்படுத்த

கத்திரியை தாக்கும் காய்துளைப்பானைக் கட்டுப்படுத்த அறிகுறி குருத்து வாடிக் காணப்படும்/நடுக்குருத்து காய்தல் குருத்து

Read More »

தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தவும் பூச்சிகட்டுபாட்டை குறைக்கவும் சில வழிகள்

தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தவும் பூச்சிகட்டுபாட்டை குறைக்கவும் சில வழிகள் சொட்டு நீர் பாசனத்தின்

Read More »

#உயிர் உரங்கள், ஊட்ட உரங்கள் மற்றும் பூச்சி விரட்டிகள் போன்றவற்றை குறித்து கேள்வி பதில்கள்#உயிர் உரங்கள், ஊட்ட உரங்கள் மற்றும் பூச்சி விரட்டிகள் போன்றவற்றை குறித்து கேள்வி பதில்கள்

#உயிர் உரங்கள், ஊட்ட உரங்கள் மற்றும் பூச்சி விரட்டிகள் போன்றவற்றை குறித்து கேள்வி

Read More »

#தென்னையில்காண்டாமிருக வண்டு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த

#தென்னையில்காண்டாமிருக வண்டு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த தாக்குதலின் அறிகுறி தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டு தாக்குதல்

Read More »

இனக்கவர்ச்சிபொறி மற்றும் நிறப்பொறி (ஒட்டும் பொறி) இவற்றின் பயன்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாமா?

இனக்கவர்ச்சிபொறி மற்றும் நிறப்பொறி (ஒட்டும் பொறி) இவற்றின் பயன்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாமா?

Read More »

மாவு பூச்சியால் பாதிக்கப்படும் பயிர்கள் என்னென்ன\ இந்த பூச்சி எவ்வாறு பரவுகிறது

  மாவுப்பூச்சிகள் பப்பாளி, மல்பெரி ,மரவள்ளி, பருத்தி ,கொய்யா, கத்திரி ,தக்காளி, செம்பருத்தி

Read More »

புகையிலை கரைசல்

புகையிலை கரைசல் தெளிப்பதன் மூலம் பூச்சிகள் மற்றும் புழுக்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும். இதற்கு நான்கு

Read More »

நெற்பியிரில் குருத்துப் பூச்சியைக் கட்டுப்படுத்த பூச்சியியல் நிபுணரின் வழிமுறைகள்!

நெற்பியிரில் குருத்துப் பூச்சியைக் கட்டுப்படுத்த பூச்சியியல் நிபுணரின் வழிமுறைகள்! நெற்பயிர்களில் குருத்துப் பூச்சி

Read More »

பூச்சி மேலாண்மை

வணக்கம் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் வணக்கம் நான் பாலாஜி ஜெயகீர்த்தி வந்தவாசியில்ருந்து, நாம் விவசாயத்தில்

Read More »

பயிர்களுக்கு பூச்சிக்கொல்லியாக விளங்கும் சிலந்திகள் மற்றும் அதன் வலைகள் பற்றி தகவல்கள்!

வயலில் உள்ள பூச்சிகளை தொந்தரவு செய்யாதீர்கள், அவை சிலந்திகளுக்கு இயற்கையின் கொடை. சிலந்திகள்

Read More »

தென்னையில் மகசூலை குறைக்கும் காண்டாமிருக வண்டு! அதை தடுக்கும் வழிமுறைகள்!

தென்னையை தாக்கும் காண்டாமிருக வண்டுகளால் (ரிக்டஸ் ரினோசிராஸ்) இலைகள் பாதிக்கப்பட்டு ஒளிச்சேர்க்கை குறைந்து

Read More »

நெற் பயிரைத் துவட்டி எடுக்கும் தண்டு துளைப்பான் நோய்- துவம்சம் செய்ய புதிய வழிகள்!

நெல் பயிரில் தண்டு துளைப்பான் நோய் தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்த ஏதுவாக விவசாயிகளுக்கு வேளாண்மைத்

Read More »

நெற்பயிர்களைத் தாக்கும் கருப்பு நாவாய் பூச்சி! கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள்!

நெற்பயிரில் கருப்பு நாவாய் பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் குறித்து வேளாண் அறிவியல்

Read More »

கத்தரியைத் தாக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள்..

கத்தரியைத் தாக்கும் தண்டு மற்றும் காய் துளைப்பான் பூச்சிகள் பூச்சித் தாக்குதலின் அறிகுறிகள்

Read More »

புகையானிடம் இருந்து பயிர்களை பாதுகாப்பதற்கான மேலாண்மை முறைகள்..

புகையானின் தாக்குதலின் அறிகுறிகள் பூச்சிகள் தூர்களின் அடிபாகத்தில் இருந்து கொண்டு சாற்றை உறிஞ்சுவதால்

Read More »

இந்த இரண்டு பூச்சிகளாலும் தென்னை வெகுவாக தாக்கப்படுகிறது.. இப்படி சுலபமாக தடுக்கலாம்..

1.. சிவப்பு பனை அந்துப்பூச்சிக சிவப்பு பனை அந்துப்பூச்சிகள் பாதிப்பு தென்னை மரத்தில்

Read More »

இந்த வழியை பயன்படுத்தினால் பயிர்களை தாக்கும் நத்தைகளை கட்டுப்படுத்தலாம்..

வாழை, முட்டைக்கோஸ், பப்பாளி, அகத்தி, கீரைவகைகள், பயறுவகைகள், நிலக்கடலை, வெண்டை,கத்தரி,மக்காச்சோளம், கொக்கோ, வெள்ளரி,

Read More »

வெண்டையைத் தாக்கும் பூச்சி மற்றும் நோய்கள் ஒரு அலசல்..தீர்வும் இருக்கு..

1.. காய்த்துளைப்பான்: வெண்டையில் காய்த்துளைப்பான் தாக்குதல் அதிகம் காணப்படும். இதைக் கட்டுப்படுத்த இனக்கவர்ச்சிப்

Read More »

பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்தும்போது இவ்வளவு விஷயங்களை கவனிக்க மறக்காதீர்கள்..

அளவுக்கு அதிகமாக பூச்சிக் கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தும்போது பயிர்களும் பாதிக்கப்படுகின்றன. ** பூச்சிக்கொல்லி தெளிப்பதற்கு

Read More »

பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தும்போது இவ்வளவு தருவல்களை கவனிக்கணும்.

1.. பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தும்போது கவனிக்க வேண்டியவை. ** சானங்களை நீக்கி தொழுவத்தை சுத்தப்படுத்திவிட

Read More »

மஞ்சள் பயிரைத் தாக்கி பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தும் நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிகள்…

தமிழகத்தில் சேலம், ஈரோடு, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் முக்கியப் பயிராக மஞ்சள்

Read More »

வெண்டையில் காய்ப்புழுவை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?…

காய்ப்புழுவின் அறிகுறிகள்: இளம்புழுக்கள் இளந்துளிர்களை உன்னும் முதிர்ந்தபுழுக்கள் வட்டவடிவில் காய்களில் துளையிடும். இப்புழுக்கள்

Read More »

மழைக்காலத்தில் நெற்பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகளும் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்…

மழைக்குப் பின் நெற்பயிர்களில் பூச்சிகளும், நோய்த்தாக்குதலும் காணப்படுவதுண்டு. நெல் மழைக்குப் பின் நெல்

Read More »

பயிர் பாதுகாப்பில் வேம்பின் முக்கியத்துவம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாமா?…

பூச்சிகொல்லி மருந்துகள் நமக்கும் நிலவாழ் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கும் கேடுகள் விளைவிக்கின்றன. சுற்றுப்புறச்சூழலும்

Read More »

குமிழ் மரத்தின் அடிப்பகுதியில் வண்டு தாக்குதல் காணப்படுகிறது. இதற்கு என்ன செய்வது?

வண்டுகளைஇனக்கவர்ச்சி பொறிவைத்து கவர்ந்து அழிக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் களிமண் அல்லது சிமெண்ட்

Read More »

நெற்பயிரில் குருத்துப் பூச்சித் தாக்குதலை வருமுன் மற்றும் வந்தபின் தடுக்கும் வழிகள்…

நெற்பயிரில் குருத்துப் பூச்சி தாக்குதலை வருமுன் தடுக்கும் வழிகள்: 1.. நாற்றங்காலில் பூச்சி

Read More »

உளுந்து பயிரைத் தாக்கும் புரோட்டினியா புழுவை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்…

உளுந்து பயிரைத் தாக்கும் புரோட்டினியா புழு: பயிரிடப்பட்டுள்ள உளுந்து மற்றும் பச்சைப்பயறுகளில் புரோட்டினியா

Read More »

தக தக தக்காளி சாகுபடி- பூச்சியைக் கட்டுப்படுத்தும் இயற்கை மருந்துகள் பற்றி அறியலாம்!

சமையலுக்குப் பயன்படும் முக்கியமான ஒன்று என்றால் அது தக்காளிதான். ஆனால், தக்காளி சாகுபடியில்

Read More »

சின்ன வெங்காயத்தை தாக்க்கும் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த இந்த வழிமுறைகளை பயன்படுத்தலாம்…

சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள்: இலை, நுனி கருகல், இலைப்பேன் போன்றவை சாறு உறிஞ்சும்

Read More »

இலைச் சுருட்டுப் புழு: தாக்குதலின் அறிகுறிகளும், கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்…

இலைச் சுருட்டுப் புழு: தாக்குதலின் அறிகுறிகள்: முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் இளம் புழு, உமிழ்

Read More »

இஞ்சித் தாக்கி மகசூலை குறைக்கும் குருத்து துளைப்பான் பூச்சியை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்..

இஞ்சியைத் தாக்கும் பலவிதமான பூச்சிகளில் பெரும்பான்மையானதும், முக்கியமானதும் “குருத்துத் துளைப்பான்” பூச்சி. இது

Read More »

மாவுப்பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த மூன்று வகைகள் இருக்கு. நீங்கள் எதைப் பயன்படுத்தப் போறீங்க..

மாவுப்பூச்சிகள்: மாவுப்பூச்சிகளை பரப்புவதிலும், அவற்றை எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பதிலும், எறும்புகள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. எறும்புகளின்

Read More »

கோடைப் பருவத்தில் வெண்டையை காய்ப்புழுவின் தாக்குதலில் இருந்து காப்பற்ற இதை முயலுங்கள்…

கோடைப் பருவத்தில் வெண்டை பயிரில் காய்ப்புழு தாக்குதல் அதிகளவில் இருக்கும். அதிக வெப்பநிலை,

Read More »

நிலக்கடலையில் சிவப்பு கம்பளிப் புழு தாக்குததலை அழித்தல்!

தமிழகத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ள நிலக்கடலையில் சிவப்பு கம்பளிப்புழுத் தாக்கும் அபாயம் இருப்பதால், முறையான பாதுகாப்பு

Read More »

பலவித பயிர்களை காக்க ஒரே ஒரு இயற்கை பூச்சிவிரட்டி…

பண்டைக் காலத்திலிருந்து வேப்பெண்ணெய் சிறந்த பூச்சி விரட்டியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது. வேப்பெண்ணெய், கோமியம்

Read More »

பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மைத் தொழில்நுட்பங்கள்…

பயிர்களில் மகசூல் இழப்பை ஏற்படுத்தும் காரணிகளில் பூச்சிகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. அவற்றைக்

Read More »

யூரியாவை அதிகம் பயன்படுத்துவதை தவிர்த்தால், நெற்பயிரில் எந்தப் பூச்சிகளும் வராது!

நெற்பயிரில் 10 சதவீதத்துக்கு மேல் பாதிப்பு இருந்தால் மட்டுமே பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிக்க

Read More »

மக்காச்சோளத்தை தாக்கும் பல்வேறு பூச்சிகளும் அவற்றின் அறிகுறிகளும்……

தமிழகத்தில் பயிரிடப்படும் பயிர்களில் மக்காச்சோளம் முக்கியமானது. மக்காச் சோளப் பயிரை தாக்கும் பூச்சிகளை

Read More »

நெற்பயிரில் “ஆனைக் கொம்பன் ஈ” தாக்குதலா? கட்டுப்படுத்தும் எளிய முறை!

நெற்பயிரில் ஆனைக் கொம்பன் தாக்குதல் தென்பட்டால் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு

Read More »

பூச்சிகளை விரட்டும் “நீமஸ்த்ரா” இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி! – எளிய முறையில் வீட்டில் தயாரிக்கலாம்

பண்ணைகளில் பயிர் செடிகளை வளர்த்து வரும் போது பூச்சித் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள வேண்டியுது

Read More »

இலை சுருட்டுப் புழு தாக்குதலில் இருந்து வாழையை மீட்க வழிகள்……

தமிழகத்தில் தேனி,திருச்சியில் அதிகளவில் வாழை சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. வாழை இலையை அதிகபூச்சிகள் தாக்குவது

Read More »

வேரழுகல் நூற்புழு கனகாம்பரம் பூவை தாக்காமலிருக்க இதுதான் வழி……

கனகாம்பரம் கனகாம்பரம் பயிரை தாக்கும் நூற்புழுக்களில் முக்கியமானவை வேரழுகல் நூற்புழு,சுருள்வடிவ நூற்புழு,வேர்முடிச்சு நூற்புழு

Read More »

மரவள்ளியை பூச்சிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பது எப்படி?

மரவள்ளியை பூச்சிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பது எப்படி? மரவள்ளியைத் தாக்கும் பூச்சிகள் பயிரிடப்படும் மரவள்ளிகளை தற்போதைய

Read More »

பப்பாளியில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்

பப்பாளியில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பப்பாளி பயிரில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதலை தொடக்கத்திலேயே

Read More »