பயிர்களில் விதை உற்பத்தி

புதினா சாகுபடி

வளமான ஈரப்பதம் உள்ள மண் விவசாயிகளுக்கு மிகவும் உகந்ததாகும். களிமண் வண்டல் மண்

Read More »

ஊடுபயிர் வகைகள்

கலப்புப் பயிர் ஊடுபயிரானது மிகக் குறைந்த விகிதத்தில் இல்லாமல் எண்ணிக்கையிலும் வயதிலும் சரிக்கு

Read More »

பருத்தி சாகுபடியில் விதைப்பை இப்படிதான் மேகொள்ளணும்..நல்ல பலன் தருங்க..

பருத்தி சாகுபடியில் விதைப்பு: நிலத்தில் விதைகளை குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் விதைக்கும்போது பயிர்களின் முளைப்புத்திறன்

Read More »

செடி முருங்கையில் களைக் கட்டுப்பாடு மற்றும் பின்செய்நேர்த்தி மேற்கொள்ள இதுதான் சரியான வழி..

களையெடுத்தல் : விதைத்து இரண்டு மாதங்கள் வரை நிலத்தை களையின்றி பராமரிக்கவேண்டும். செடிகள்

Read More »

இந்த வழியைப் பயன்படுத்தி மஞ்சள் பயிரில் ஏற்படும் இரும்புச் சத்து குறைபாட்டைப் போக்கலாம்…

மஞ்சள் பயிரில் ஏற்படும் இரும்புச் சத்து குறைபாடு இரும்புச் சத்து குறைபாடானது மணல்

Read More »

தட்டைப்பயிரில் கருப்புபேன் வேப்ப எண்ணெய் தெளித்தும் போகவில்லை, வேறு எந்த பூச்சி மருந்து தெளிக்க வேண்டும்?

100 லிட்டர் நீரில் இரண்டரை லிட்டர் பிரம்மாஸ்திரம் மற்றும் 3 லிட்டர் கோமியம்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories