பயிர்களுக்கு உரங்கள் கொடுக்கும் முறை

#டிரைக்கோடெர்மாவிரிடியை

#டிரைக்கோடெர்மாவிரிடியை நிலத்திற்க்கு பயன்படுத்துவதால் உண்டாகும் நன்மை டிரைக்கோடெர்ம்h விரிடி நன்மை செய்யும் பச்சை

Read More »

தாவரங்களுக்குத் தேவையான சத்துக்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோமா?

தாவரங்களுக்குத் தேவையான சத்துக்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோமா? ஆரம்ப காலங்களில் விதைக்கும்போதெல்லாம் விளைச்சலை

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories