பூச்சி மேலாண்மை

இயற்கை விவசாயத்தின் கலாச்சாரம்! விவசாயிகள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை தொழிற்நுட்பங்கள்!

பூச்சிக்கொல்லி இல்லாத விவசாய முறையாக சமுதாயத்தால் உணரப்படும் இயற்கை விவசாயம் என்பது ஒரு

Read More »

சம்பங்கியைத் தாக்கும் பூச்சிகளும், அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் அசத்தல் வழிகளும் இதோ..

சம்பங்கியைத் தாக்கும் பூச்சிகளும், கட்டுப்படுத்தும் வழிகளும்.. 1.. வெட்டுக்கிளி, அட்ரேக்டோமார்பா ரெனுலேட்டா சேதத்தின்

Read More »

சாமந்திப் பூ பூச்சிக்கொல்லி எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது? அதன் பயன்கள் என்ன?…

தாவரங்களிலிருந்து கிடைக்கக் கூடிய சில பொருட்கள் தாவரப் பூச்சிக் கொல்லியாகவும், நூற்புழுக் கொல்லியாகவும்,

Read More »

ஆமணக்கில் காய்த்துளைப்பான் தாக்கம் வருவதை எப்படி தடுக்கலாம்?

ஆமணக்கில் காய்த்துளைப்பான் தாக்கத்தைத் தடுக்கு பூபிடிக்கும் தருணத்தில் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு வேப்பங்கொட்டை

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories