மண் வளம்

சாகுபடி நிலங்களில் மேற்பரப்பிலுள்ள வளமான மண் காற்று வேகமாக வீசும் போது தூ

Read More »

இந்த ஒன்றை மட்டும் செய்தால் போதும் செலவைக் குறைத்து மண் வளத்தைப் பெருக்க முடியும்..

இயற்கையான உயிர் உரங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் இடுபொருளுக்கு ஆகும் செலவைக் குறைத்து மண்

Read More »

மண்புழு உரத்தினால் மண்ணுக்கும், விவசாயிக்கும் இவ்வளவு பயன்கள் கிடைக்கும்..

மண்புழு உரத்தினால் மண்ணுக்கும், விவசாயிக்கும் கிடைக்கும் பயன்கள்: ** இயற்கை கழிவுகளை, மண்புழுக்களை

Read More »

மண்புழு உர தொழில்நுட்பம் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய மண்புழுவின் குணாதிசயங்கள் இதோ..

இந்த புவியியல் 120 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்தே மண்புழுக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன.

Read More »

இந்த மூன்று உரங்களைப் பயன்படுத்தி தாவரங்களின் மணிச்சத்து திறனை அதிகரிக்கலாம்.

தாவரங்களின் மணிச்சத்து பயன்படுத்தும் திறனை அதிகப்படுத்த சூப்பர் பாஸ்பேட், டி.ஏ.பி., பாறை பாஸ்பேட்

Read More »

மண்ணின் நுண்ணுயிர்கள்!

மண்ணின் நுண்ணுயிர்கள்! நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியாவைப் பயற்றம் பயிர்களுக்கான ரைசோபியம், பயற்றம் குடும்பத்தைச்

Read More »

மண் வளம் காக்க

தமிழகத்தில் விவசாயிகள் உழவு மாடுகளை அதிகமாக பராமரிப்பதில்லை. பெரும்பாலும் டிராக்டர் இயந்திரக்கலப்பை மூலம்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories