மருத்துவம்

#குடம்புளி# என்றொரு வஸ்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?

#குடம்புளி# என்றொரு வஸ்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? சிலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம், ஆனால் பலருக்கும் தெரிந்திருக்காது என்பதும்

Read More »

தேங்காய் பூ ரகசியம்..

தேங்காய் பூ ரகசியம்.. தேங்காய் பூவினை சிலர் ருசித்திருப்பார்கள். சாலையில் தள்ளுவண்டியில் அடுக்கி

Read More »

நீரிழிவு நோய்க்கு மருந்துகள் சாப்பிட்டு இரண்டு சிறுநீரகமும் செயலிழந்து விட்டநிலையில்

நீரிழிவு நோய்க்கு மருந்துகள் சாப்பிட்டு இரண்டு சிறுநீரகமும் செயலிழந்து விட்டநிலையில் எப்போது வேண்டுமானாலும்

Read More »

புதுமாப்பிள்ளைக்கு..

புதுமாப்பிள்ளைக்கு.. ~~~~~~ வெத்தலவள்ளிக்கிழங்கு என்று வழக்கத்தில் அழைக்கப்படும் வெற்றிலைவள்ளி கிழங்கு. இதில் இருவகை

Read More »

ஈரல் கொழுப்பு நோயை கட்டுப்படுத்த, நோய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் வழிகாட்டுதல்கள்!

மது அருந்தாமல் ஏற்படும் ஈரல் கொழுப்பு நோயை நோய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்படுத்தும்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories