மாடு

கறவை மாடுகள் சினை பிடிக்காமல் இருப்பது என்பது மாடு வளர்க்கும் அனைவருக்கும் உள்ள பொதுவான பிரச்சனையாகும்.

பால் வற்றிய காலத்தில் சினையில்லா பசுவிற்கு தீவனம் அளிப்பது பொருளாதார நஷ்டத்தை உண்டாக்கும்.

Read More »

தாது உப்புக்கள் பற்றாக்குறையால் கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்

தாது உப்புக்கள் பற்றாக்குறையால் கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் தாதுப்புகள் கால்நடைகளின் உடலில் சுமார்

Read More »

வீட்டு மேலாண்மை

வீட்டு மேலாண்மை கன்று பராமரிப்பு பிறந்தவுடன் கன்று பராமரிப்பு கன்று பிறந்தவுடனேயே, அவற்றின்

Read More »

கால்நடை இனங்கள்

கால்நடை இனங்கள் கறவை இனங்கள் சாஹிவால் அதிகமாக பஞ்சாப், அரியானா, உத்திரபிரதேசம், டெல்லி,

Read More »

எருமை வளர்ப்பு பாகம் – 1   1. அறிமுகம் 2. எருமை

Read More »

கோமாரி நோய்

கோமாரி நோய் கோமாரி நோய் தற்போது பரவ ஆரம்பித்துள்ளது… நோய் அறிகுறிகள் கோமாரி

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories