மீன்

கெண்டை மீன் வளர்ப்புக்கு மாறிய விவசாயிகள்- எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவிற்கு லாபம் தரும் கெண்டை மீன் வளர்ப்பு பற்றி தகவல்கள்!

விவசாயிகள் கிராமப்புற குளம், குட்டைகளில் கெண்டை மீன் வளர்ப்பு மூலம் அதிக லாபம்

Read More »

நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு – குளத்து மண்ணில் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஊட்டச்சத்துகள்.

குளத்து மண்ணில் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஊட்டச்சத்துகள் முக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்கள் தழை, மனி, மற்றும்

Read More »

கெண்டை மீன் வளர்ப்பு முறையில் எவ்வளவு இனங்கள் இருக்கு? தெரிஞ்சுக்க இதை வாசிங்க.

கூட்டுமீன் வளர்ப்பிற்கு பெருங்கெண்டை மீன் இனங்களே பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. அதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன.

Read More »

மீன் வளர்ப்பின்போது தீவனம் வீணாகமல் இருக்க இந்த டிப்ஸை பயன்படுத்துங்கள்; நிச்சயம் உங்களுக்கு கைக்கொடுக்கும்..

** கெண்டை மீன்களில் கட்லா, ரோகு, மிர்கால், வெள்ளி கெண்டை (சில்வர் கார்ப்),

Read More »

வண்ண மீன் வளர்ப்பில் இனப்பெருக்கத்தின்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள்..

வண்ண மீன் வளர்ப்பில் இனப்பெருக்கம் இனப்பெருக்கத்திற்கு தகுதியான ஆண்மீன்களை அவற்றின் இனப்பெருக்க உறுப்பை

Read More »

உவர் நீர் மீன்உற்பத்தி

உவர்நீர் மீன் வளம் உவர் நீரின் உர மேலாண்மை உவர்நீர் மீன் வளம் நம் நாட்டில் உவர் நீரில் அதிகமாக இறால் உற்பத்தியாகிறது.

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories