முயல்

முயல் வளர்ப்பு

  முயல்களை கிராமப் புறங்களிலும் நகர்ப்புறங்களிலும் எளிதாக வளர்க்கலாம் .இறைச்சி உற்பத்தியை அதிகரிக்க

Read More »

எளிய பராமரிப்பு, அதிக இறைச்சி, நிறைவான லாபம் – முயல் வளர்ப்பு மட்டுமே!

முயல்கள் பொதுவாக செல்லப் பிராணிகளாக பலராலும் வளர்க்கப்படுகிறது. முயல்கள் ஆய்வக பரிசோதனைகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories