மூலிகை பயிர்கள் சாகுபடி

மரிக்கொழுந்து சாகுபடி

தவனம் என்றழைக்கப்படும் மரிக்கொழுந்து ஒரு நறுமணத் தாவரமாகும். இச்செடிகள் இவற்றின் மணமுள்ள இலைகளுக்காகவும்,

Read More »

ஆமணக்கு சாகுபடி தொழில்நுட்பம் ரகம் : பச்சை மற்றும் வீரிய ஒட்டு ரகங்கள்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories