வகைப்படுத்தப்படவில்லை

ஆட்டு கொட்டகை

மேய்ச்சல் தரையில் ஆடுகள் வளர்க்கும் போது ஆடுகள் நனையாமல் இருப்பதற்கும் ஓய்வு எடுப்பதற்கு

Read More »

சுரக்காய்\ மண்

சுரக்காய்\ மண் நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள செம்மண்ணில் சாகுபடி செய்யலாம் சுரைக்காய் வளர்ச்சிக்கு

Read More »

கால்நடைகளுக்கான தீவன தயாரிப்பு பயிற்சி எப்படி பெறலாம்

பல்வேறு நிறுவனங்கள் மூலம் கால்நடைகளுக்கான தீவனம் தயாரிப்பதற்கான பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன. பயிற்சி பெற்றவர்கள்

Read More »

உடற்பயிற்சி இல்லாமல் சுறுசுறுப்பாக இருக்க முடியுமா

உடலைக் கட்டுக்கோப்பாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் வைத்துக்கொள்ள உதவிகிறது, உடற்பயிற்சி. ஆனால் அனுமதினமும் உடற்பயிற்சி செய்துவது

Read More »

விவசாயத்தின் இன்றியமையாமையை மிகச்சிறப்பாக கூறும் பழமொழி!

உழுவோர் உழைத்தால்தான் உலகோர் பிழைப்பார்.” விவசாயம் விவசாயிகளுக்கு மட்டும் முக்கியமானதல்ல அனைவருக்கும் மிகவும்

Read More »

ஆடுகளுக்கு நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படும் நோய்களும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்..

ஆடுகளுக்கு பாக்டீராயக்களால் (நுண்ணுயிர்) ஏற்படும் நோய்கள் 1.. அடைப்பான் இந்நோய் கண்ட ஆடுகளில்

Read More »

மாடுகளை அதிகமாகத் தாக்கும் தொண்டை அடைப்பான் நோயைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?…

மழைக்காலங்களில், மாடுகளுக்கும் ஆடுகளுக்கும் பரவலாக தொண்டை அடைப்பான் நோய் ஏற்படுகிறது. கால்நடைகளுக்கு அதிக

Read More »

ரோஜா சாகுபடி

ரோஜா சாகுபடி ரோஜா சாகுபடிக்கு உரிய வழிமுறைகள் நடவு முறை நீர்ப் பாசனம்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories