வகைப்படுத்தப்படவில்லை

விவசாயத்தின் இன்றியமையாமையை மிகச்சிறப்பாக கூறும் பழமொழி!

உழுவோர் உழைத்தால்தான் உலகோர் பிழைப்பார்.” விவசாயம் விவசாயிகளுக்கு மட்டும் முக்கியமானதல்ல அனைவருக்கும் மிகவும்

Read More »

ஆடுகளுக்கு நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படும் நோய்களும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்..

ஆடுகளுக்கு பாக்டீராயக்களால் (நுண்ணுயிர்) ஏற்படும் நோய்கள் 1.. அடைப்பான் இந்நோய் கண்ட ஆடுகளில்

Read More »

மாடுகளை அதிகமாகத் தாக்கும் தொண்டை அடைப்பான் நோயைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?…

மழைக்காலங்களில், மாடுகளுக்கும் ஆடுகளுக்கும் பரவலாக தொண்டை அடைப்பான் நோய் ஏற்படுகிறது. கால்நடைகளுக்கு அதிக

Read More »

ரோஜா சாகுபடி

ரோஜா சாகுபடி ரோஜா சாகுபடிக்கு உரிய வழிமுறைகள் நடவு முறை நீர்ப் பாசனம்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories