விதை தொழில்நுட்பம்

விதை நேர்த்தி

  விதை நேர்த்தி என்பது விதைகளை விதைக்கும் முன்பு விதைகளை பக்குவப்படுத்துவது ஒரு

Read More »

வேளாண்மை செய்திகள்!

விதைகளில் இந்தியவிதை சட்டப்படி பரிந்துரைத்த ஈரப்பதம் இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக நெல்லுக்கு 13

Read More »

பருத்தி சிவப்பு நிறமாக மாற இதுதான் காரணம்; இந்த குறைப்பாட்டுக்கு தீர்வு இதுதான்..

பருத்தி பொதுவாக மானாவாரியாகவும் மற்றும் இறவைப் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. பயிர்களுக்கு தேவையான

Read More »

பெரிய வெங்காய விதை உற்பத்தியில் நாற்றங்காலை தேர்வு செய்வது மற்றும் பராமரிப்பு முறைகள்.

நாற்றங்கால் அமைப்பு: வீரியமுள்ள நாற்றுகளைப் பெற நன்கு பயன்படுத்திய ஒரு சென்ட் நிலத்திற்கு

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories