இன்ஜினியரிங் பட்டதாரி இயற்கை விவசாயம்

நான் ஒரு பட்டதாரி நிலத்தை லீசுக்கு எடுத்து ஏக்கருக்கு 70 ஆயிரம் சம்பாதிக்கிறேன் இயற்கை விவசாயத்தில்

நான் ஒரு பட்டதாரி நிலத்தை லீசுக்கு எடுத்து ஏக்கருக்கு 70 ஆயிரம் சம்பாதிக்கிறேன்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories