#குதிரைவாலி அரிசி

சிறுதானிய பயிர்களில் முக்கியமானது குதிரைவாலி

சிறுதானிய பயிர்களில் முக்கியமானது குதிரைவாலி விவசாயத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் பயிர்களில் சிறுதானியங்களும் குதிரைவாலி

Read More »

குதிரைவாலி சாகுபடி

குதிரைவாலி சாகுபடி குதிரைவாலி பயிரானது வறட்சி, தாங்கி வளரக்கூடிய மானாவாரி சிறுதானியப் பயிராகும்.

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories